GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Giới thiệu Hàm COT function

 
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của COT  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Quay trở về cotang của một góc quy định tại radian.
 
cú pháp
 
COT (số)
 
Các chức năng cú pháp COT có lập luận sau đây.
 
Số     buộc. Các góc theo radian mà bạn muốn cotang.
 
Các chú thích
 
Giá trị tuyệt đối của số phải nhỏ hơn 2 ^ 27.
 
Nếu Số là ngoài những hạn chế của nó, COT trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu Số là một giá trị không phải số, COT trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
COT (0) trả về # DIV / 0! giá trị lỗi.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả
= COT (30) Trả về cotang của 30 (-0,156). -0,156
= COT (A5)    
45 Trả về cotang của giá trị cell A5, 45 (0,617). 0,617

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn