GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Giới thiệu tổng quan Hàm COUNT function trong excel

 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Các COUNT địa chức năng đếm số lượng tế bào có chứa các con số, và số đếm trong danh sách các đối số. Sử dụng COUNT địa chức năng để có được số lượng các mục trong một số lĩnh vực đó là trong một phạm vi hoặc mảng các số. Ví dụ, bạn có thể nhập công thức sau đây để đếm các con số trong dãy A1: A20: = COUNT (A1: A20) . Trong ví dụ này, nếu năm của các tế bào trong phạm vi chứa số, kết quả là 5 .
 
cú pháp
 
COUNT (value1, [value2], ...)
 
Cú pháp Hàm COUNT có các đối số sau đây:
 
value1     buộc. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi mà trong bạn muốn đếm số.
 
value2, ...     Tùy chọn. Lên đến 255 mục bổ sung, các tham chiếu ô hoặc dãy trong đó bạn muốn đếm số.
 
LƯU Ý:  Các đối số có thể chứa hoặc tham khảo nhiều loại dữ liệu khác nhau, nhưng chỉ số được tính.
 
Các chú thích
 
Lập luận đó là những con số, ngày tháng, hoặc một đại diện văn bản số (ví dụ, một số trong dấu ngoặc kép, chẳng hạn như "1") được tính.
 
giá trị hợp lý và đại diện văn bản của các số mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số được tính.
 
Lập luận đó là những giá trị lỗi hoặc văn bản mà không thể được dịch sang số không được tính.
 
Nếu một đối số là một mảng hoặc tham chiếu, chỉ số trong đó mảng hoặc tham chiếu được tính. tế bào rỗng, giá trị logic, text, hoặc giá trị sai số trong mảng hoặc tham chiếu không được tính.
 
Nếu bạn muốn tính giá trị logic, text, hoặc giá trị lỗi, sử dụng COUNTA chức năng.
 
Nếu bạn muốn tính chỉ số đáp ứng tiêu chí nhất định, sử dụng COUNTIF chức năng hoặc các COUNTIFS chức năng.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= COUNT (A2: A7) Đếm số lượng tế bào có chứa con số ở ô A2 qua A7. 3
= COUNT (A5: A7) Đếm số lượng tế bào có chứa con số ở ô A5 qua A7. 2
= COUNT (A2: A7,2) Đếm số lượng tế bào có chứa con số ở ô A2 qua A7, và giá trị 2 4

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn