GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của COUPNUM  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về số phiếu giảm giá thanh toán giữa các kỳ hạn thanh toán và ngày đáo hạn, làm tròn đến toàn bộ phiếu giảm giá gần nhất.
 
cú pháp
 
COUPNUM (giải quyết, sự trưởng thành, tần số, [cơ sở])
 
QUAN TRỌNG:  Bạn nên nhập bằng hàm DATE, hoặc là kết quả của các công thức hoặc các chức năng khác. Ví dụ, sử dụng DATE (2008,5,23) trong ngày 23 tháng 5, 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu ngày được nhập dưới dạng văn bản.
 
Các chức năng cú pháp COUPNUM có các đối số sau đây:
 
Giải quyết     yêu cầu. Ngày thanh toán của an ninh. Ngày thanh toán an ninh là ngày sau ngày phát hành khi an ninh được giao dịch với người mua.
 
Đáo hạn     bắt buộc. Ngày đáo hạn của an ninh. Ngày đáo hạn là ngày an ninh hết hạn.
 
Tần số     bắt buộc. Số lần thanh toán coupon mỗi năm. Đối với thanh toán hàng năm, tần số = 1; cho nửa năm, tần số = 2; cho quý, tần số = 4.
 
Cơ sở     bắt buộc. Các loại cơ sở số ngày sử dụng.
 
Các chú thích
 
cửa hàng Microsoft Excel ngày như số serial tuần tự để họ có thể được sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, 01 Tháng 1 1900 là nối tiếp số 1, và ngày 01 tháng 1 năm 2008 là nối tiếp số 39.448 vì nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.
 
Ngày thanh toán là ngày người mua mua một phiếu giảm giá, như trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày mà một phiếu giảm giá hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu 30 năm được phát hành vào 01 Tháng 1 năm 2008, và được mua bởi một người mua sáu tháng sau. Ngày phát hành sẽ là ngày 01 tháng 1 năm 2008, ngày thanh toán sẽ là 01 tháng 7 năm 2008, và ngày đáo hạn sẽ là 01 tháng 1 năm 2038, đó là 30 năm sau khi ngày 01 tháng 1 năm 2008, ngày phát hành.
 
Tất cả các đối số được rút ngắn đến số nguyên.
 
Nếu giải quyết hoặc đáo hạn không phải là một ngày hợp lệ, COUPNUM trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Nếu tần số là bất kỳ số nào khác hơn 1, 2, hoặc 4, COUPNUM trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu cơ sở <0 hoặc nếu cơ sở> 4, COUPNUM trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu giải quyết sự trưởng thành ≥, COUPNUM trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= COUPNUM (A2, A3, A4, A5) Số lần thanh toán phiếu giảm giá cho một trái phiếu với các điều khoản trên 4

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn