GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Theo quy định của cơ quan thuế, đến năm 2020 tất cả doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.Tuy nhiên có những trường hợp, kế toán cần chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì có được không?

Hóa đơn điện tử có thể chuyển đổi thành chứng từ giấy

– Khi chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy phải đảm bảo trùng khớp chính xác về nội dụng thông tin giữa hai bản hóa đơn. Điều này cũng đã được quy định tại Điều 10, Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

– Trường hợp hóa đơn điện tử chuyển đổi thành hóa đơn giấy có mục đích dùng để lưu trữ sổ sách, theo dõi theo quy định của pháp luật kế toán và quy định pháp luật về giao dịch điện tử thì không có hiệu lực để thực hiện giao dịch và thanh toán.

(Trừ trường hợp hóa đơn được in ra từ máy tính tiền, dữ liệu điện tử được kết nối chuyển lên Cơ quan Thuế theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Khi chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy cần lưu ý gì?

Quy định về nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được thể hiện tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC có hiệu lức đến năm 2020 như sau:

– Người bán hàng hóa được chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.

– Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

– Người mua, người bán được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định

Điều kiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Căn cứ Khoản 2, Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, điều kiện để tiến hành chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như sau:

– Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc.

– Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

–  Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Hóa đơn điện tử chuyển sang chứng từ giấy có giá trị pháp lý không?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, hóa đơn điện tử chuyển đổi chỉ có giá trị pháp lý khi:

– Thông tin trên hóa đơn, chứng từ giấy đảm bảo tính toàn vẹn như trên hóa đơn điện tử.

– Ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

Ký hiệu riêng dùng trên hóa đơn chuyển đổi

–  Dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”).

– Thời gian thực hiện chuyển đổi.

– Họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi.

Các bước hóa đơn điện tử chuyển đổi sang chứng từ giấy

– Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử.

– Bước 2: Tìm kiếm hóa đơn điện tử cần chuyển đổi qua hóa đơn giấy.

– Bước 3: Chọn chức năng In chuyển đổi.

– Bước 4: Phần mềm hóa đơn điện tử sẽ kết nối với máy in và thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Tùy từng phần mềm có thể có chút khác biệt nhưng cơ bản cần những bước như trên.

Lưu ý khi hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy

– Hóa đơn điện tử phải đầy đủ chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật của người bán.

– Hóa đơn giấy được chuyển đổi 1 lần duy nhất từ hóa đơn điện tử và đủ tính pháp lý như hóa đơn điện tử. Đối với các lần sau in chuyển đổi hóa đơn điện tử thì hóa đơn chuyển đổi đó chỉ có tác dụng xem hay lưu trữ nội bộ.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn