0973.981.661Tên Công Ty Tiếng Việt: HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ QUẢNG ĐÔNG
Người đại diện pháp luật/Chủ Sở Hữu:Hoàng Quốc Khánh
Tên Công Ty giao dịch:HỢP TÁC XÃ CHỢ QUẢNG ĐÔNG
Loại hình doanh nghiệp: Hợp tác xã
Mã Số Thuế Doanh Nghiệp:3101072126
Khu Vực Đăng Ký Hoạt Động: Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn
Địa Điểm Đăng Ký Làm Trụ Sở: thôn Thọ Sơn, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Ngày Cấp Đăng Ký Kinh Doanh:2019-07-17
Cấp chương:(756) Hợp tác xã
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Xây dựng nhà để ở


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Xây dựng nhà để ở 4101
2 Xây dựng nhà không để ở 4102
3 Xây dựng công trình đường bộ 4210
4 Xây dựng công trình điện 4221
5 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
7 Xây dựng công trình công ích khác 4229
8 Xây dựng công trình thủy 4291
9 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
10 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
11 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4210
12 Phá dỡ 4210
13 Chuẩn bị mặt bằng 4210
14 Hoàn thiện công trình xây dựng 4322
15 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
16 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
17 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
18 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 2920
19 Bán buôn thực phẩm 4632
20 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
21 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
22 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
23 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
24 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
25 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
26 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội 7221
27 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219
28 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn