0973.981.661Tên Công Ty Tiếng Việt: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG TIẾN
Người đại diện pháp luật/Chủ Sở Hữu:Trần Văn Thành
Tên Công Ty giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp: Hợp tác xã
Mã Số Thuế Doanh Nghiệp:3200697009
Khu Vực Đăng Ký Hoạt Động: Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh
Địa Điểm Đăng Ký Làm Trụ Sở: Đồng Hòa, Xã Gio Hòa, Huyện Gio Linh, Quảng Trị
Ngày Cấp Đăng Ký Kinh Doanh:2019-07-08
Cấp chương:(756) Hợp tác xã
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan