GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn cách viết phiếu thu nhanh nhất

Ta có mẫu phiếu thu dưới đây

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU THU

Ngày ...tháng ...năm ...

 

Quyển số: ...........

Số: .........................

Nợ: .........................

Có: .........................

Họ và tên người nôp tiền: ....................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Lý do nộp: ........................................................................................................

Số tiền: ....................................................(Viết bằng chữ): ................................

.......................................................................................................................

Kèm theo: ............................Chứng từ gốc.

Ngày ...tháng ...năm ...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Phiếu thu được lập nhằm ghi nhận số tiền mặt, ngoại tệ… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “bảng kê ngoại tệ” đính kèm phiếu thu. 

Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
Dòng " họ và tên người nộp tiền": Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
Dòng " địa chỉ ": Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
Dòng “số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
Dòng “bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
Dòng “kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo. ( ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).
Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu rồi ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng, giám đốc ký và đóng dấu, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.
Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.
 
Lưu ý: đối với những hoá đơn chứng từ liên quan đến tiền kế toán cần phải ký sống từng liên
 

Bình luận

Oanh Oanh
2018-08-09 15:00:00

ac cho em hỏi chút ạ chị kế toán trưởng bên em bảo " Cty ký hiệu là VTG. Nên các số chứng từ em cũng viết tắt như vậy nhé". Em tưởng nếu phiếu thu thì viết PT00xx, hoặc phiếu chi thì viết PC00xx ạ. Các ac có kinh nghiệm giúp em vs ạ. Thank you

Phụng Ngô
2018-08-09 15:00:38

Ký hiệu đó đâu quan trọng, làm như chị ktt cũng được, chỉ là ký hiệu nội bộ dễ quản lý thôi. Ý chị ktt là viết thêm ký hiệu tên cty vào pt và pc ấy. VD: PT-VTG-00xx hoặc PC-VTG-00xx

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn