trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách định giá sản phẩm - Hướng dẫn chiến lược giá sản phẩm cuối cùng cho các doanh nghiệp nhỏ

Việc quyết định cách định giá sản phẩm có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa thành công và thất bại đối với doanh nghiệp nhỏ của bạn. Giá vật phẩm quá cao và không ai mua, quá thấp và bạn sẽ gặp khó khăn hoặc thậm chí mất tiền. Chiến lược giá cả là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học, nhưng toàn bộ quá trình có thể được sắp xếp hợp lý thành 3 yếu tố chính được đề cập ở đây.
 
Để thực hiện phép tính cho bạn bằng cách cho phép bạn tạo quy tắc đặt giá tự động trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của mình. Bạn có thể điều chỉnh giá của bất kỳ sản phẩm nào bất kỳ lúc nào mà không phải lo lắng liệu nhân viên của bạn có nhớ thay đổi hay phải gắn lại tất cả các sản phẩm của bạn. Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay .
 
Bây giờ chúng ta hãy xem xét 3 yếu tố đi vào hầu hết các chiến lược định giá sản phẩm bán lẻ, sản xuất, nghệ nhân và thương mại điện tử.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
1. Hiểu Điều khoản cơ bản & Toán giá sản phẩm
 
Trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào về giá sản phẩm, bạn sẽ được hỏi về hai điều khoản: Đánh dấu và Lợi nhuận. Dưới đây là ý nghĩa của từng phương pháp và toán học đằng sau các con số.
 
Đánh dấu
 
Đánh dấu là số tiền bạn thêm vào chi phí sản phẩm để có được giá bán của bạn. Ví dụ: giả sử bạn muốn chỉ cần tăng gấp đôi chi phí sản phẩm của bạn để có được giá bán cuối cùng của bạn. Đây là cách nó hoạt động:
 
Chi phí sản phẩm 100 đô la
 
Số tiền đánh dấu 100 đô la
 
Giá bán cuối cùng 200 đô la
 
Điều này mang lại cho bạn 100% đánh dấu vì bạn đang thêm 100% chi phí để đạt được giá bán của mình, về cơ bản chỉ tăng gấp đôi chi phí của bạn:
 
100 đô la x 2 = 200 đô la
 
Đây là một cách rất đơn giản và phổ biến để đặt giá sản phẩm, đặc biệt là cho người bán lẻ và người bán thương mại điện tử. Nhưng có thể có những lúc bạn muốn đánh dấu các sản phẩm của mình theo một tỷ lệ phần trăm khác, cho biết đánh dấu 75% hoặc đánh dấu 150%. Trong những trường hợp này, toán học không đơn giản như việc tăng gấp đôi chi phí của bạn. Bạn sẽ cần sử dụng công thức này để thay thế:
 
Chi phí + (Chi phí x Phần trăm đánh dấu) = Giá bán
 
Ví dụ: mục 100 đô la của chúng tôi với đánh dấu 75% được tính như sau:
 
100 + (100 x .75) = Giá bán 
100 + 75 = $ 175
 
Và đánh dấu 150% trông giống như sau:
 
100 + (100 x 1,50) = Giá bán 
100 + 150 = 250 đô la
 
Việc xác định phần trăm đánh dấu và chi phí sản phẩm cơ sở của bạn có thể phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như chi phí bán buôn, chi phí sản xuất và chi phí mà chúng tôi khám phá bên dưới. Nhưng bất kể những con số đó là gì, bây giờ bạn biết toán mà bạn sẽ sử dụng để áp dụng tỷ lệ phần trăm đánh dấu vào chi phí sản phẩm của bạn để có được giá bán của bạn.
 
Tỷ suất lợi nhuận
 
Biên lợi nhuận là phần trăm được tính trên giá bán của bạn trừ đi chi phí sản phẩm của bạn. Chú thích! Tỷ lệ phần trăm Lợi nhuận của bạn không giống với phần trăm Đánh dấu của bạn. Đây là cách hoạt động của lợi nhuận:
 
Giá bán cuối cùng 200 đô la
 
Chi phí sản phẩm 100 đô la
 
Tỷ suất lợi nhuận $ 100 hoặc 50%
 
Vì vậy, nếu một sản phẩm được bán với giá 200 đô la và chi phí 100 đô la, bạn có tỷ suất lợi nhuận 50%. Trong điều kiện đơn giản nhất, một nửa hoặc 50% trong số 200 đô la của bạn là lợi nhuận của bạn, do đó, tỷ suất lợi nhuận 50%.
 
Nếu bạn luôn tăng gấp đôi chi phí sản phẩm để có được giá bán, bạn sẽ luôn có tỷ suất lợi nhuận 50%. Nhưng điều đó hiếm khi khả thi, do đó, đây là toán bạn sẽ sử dụng để tính lợi nhuận của bạn cho các đánh dấu khác:
 
(Giá bán - Chi phí) ÷ Giá bán = Lợi nhuận
 
Ví dụ: chi phí mặt hàng 100 đô la với 75% đánh dấu được bán với giá 175 đô la, đây là biên lợi nhuận của nó:
 
(175 - 100) ÷ 175 = .42 Đây là một tỷ suất lợi nhuận 42%
 
Và chi phí mặt hàng 100 đô la với mức đánh dấu 150% được bán với giá 250 đô la, đây là biên lợi nhuận của nó:
 
(250 - 100) ÷ 250 = .60 Đây là tỷ lệ lợi nhuận 60%
 
Đánh dấu so với số dư lợi nhuận - Bạn sẽ sử dụng số tiền nào?
 
Trên cơ sở hàng ngày, tính toán đánh dấu là những gì hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các nhà bán lẻ, sử dụng các sản phẩm giá. Nhưng người kế toán hoặc kế toán của bạn, hoặc phần mềm kế toán chắc chắn phải đề cập đến lợi nhuận.
 
Nếu bạn không biết sự khác biệt giữa đánh dấu và tỷ suất lợi nhuận và sử dụng phần trăm đánh dấu của bạn khi được yêu cầu cho tỷ suất lợi nhuận của bạn, bạn sẽ kết thúc với số kế toán xấu. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu rằng tỷ lệ phần trăm đánh dấu và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của bạn không giống nhau và rằng toán để nhận được cho mỗi số là khác nhau.
 
Bạn có thể sử dụng Máy tính đánh dấu ký quỹ gộp của chúng tôi để nhanh chóng định giá cho một số sản phẩm. Nhưng nếu bạn bán một số lượng lớn các mặt hàng hoặc các chi phí khác, hệ thống quản lý đơn đặt hàng bán lẻ, thương mại điện tử hoặc phần mềm kế toán có thể thực sự hữu ích. Với những điều này, bạn đặt số tiền đánh dấu của bạn cho các sản phẩm và hệ thống thực hiện phép tính cho bạn.
 
Bây giờ bạn đã biết cách đánh dấu một sản phẩm dựa trên chi phí của nó, và cách tính mức lợi nhuận của bạn cho giá của bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các chiến lược đặt giá phổ biến có thể hướng dẫn cách bạn định giá sản phẩm trong các tình huống bán hàng khác nhau.
 
2. Biết các chiến lược giá chung cho ngành của bạn
 
Việc biết chiến lược giá nào áp dụng cho ngành của bạn có thể đơn giản hóa cách bạn định giá sản phẩm, giảm thiểu toán bạn cần và cung cấp cho bạn cửa sổ về chiến lược đặt giá của đối thủ cạnh tranh. Dưới đây là 7 chiến lược giá thường được sử dụng và các loại doanh nghiệp sử dụng chúng nhiều nhất.
 
Giá Keystone
 
Thường được sử dụng bởi: Nhà bán lẻ và nhà bán lẻ thương mại điện tử
 
Thuật ngữ Keystone Pricing có nghĩa là đánh dấu 100% tiêu chuẩn hoặc tăng gấp đôi chi phí bán buôn của sản phẩm để có được giá bán.
 
Toán giá Keystone: Chi phí x 2 = Giá bán
 
Đặt giá Keystone là quy tắc đặt giá bán lẻ và cũng mở rộng sang thương mại điện tử bán lẻ. Keystone là một chiến lược giá đơn giản để áp dụng, nhưng bạn cần phải đảm bảo rằng lợi nhuận Keystone của bạn sẽ bao gồm chi phí hoạt động cơ bản của bạn, mà chúng tôi bao gồm bên dưới.
 
Nói chung, các nhà bán lẻ và người bán thương mại điện tử sử dụng giá Keystone làm đánh dấu cơ sở trên hầu hết các hàng hóa, sau đó áp dụng đánh giá cao hơn hoặc giảm giá cho các mặt hàng nhất định dựa trên nhu cầu, khối lượng và cạnh tranh.
 
MSRP
 
Thường được sử dụng bởi: Nhà bán lẻ và nhà bán lẻ thương mại điện tử
 
Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất hoặc MSRP là một chiến lược giá hàng đầu khác được các nhà bán lẻ và người bán hàng thương mại điện tử sử dụng. Đây là phương pháp định giá không có trí tuệ. Nhà sản xuất sản phẩm của bạn đặt MSRP và đó là cách bạn định giá sản phẩm của mình. Đối với hầu hết các mặt hàng, bạn sẽ thấy rằng MSRP dựa trên chiến lược giá của Keystone được đề cập ở trên. Tuy nhiên, họ thường giảm giá bán MSRP xuống 1-5 cent do giá tâm lý , mà chúng tôi sẽ thảo luận tiếp theo.
 
Dưới đây là các ví dụ MSRP phổ biến mà bạn sẽ tìm thấy trong danh sách nhà sản xuất và giá bán buôn:
 
Chi phí bán buôn của bạn MSRP
 
$ 2,00 3,95 đô la
 
10,00 đô la $ 19,99
 
200 đô la 399,95 USD
 
Nhược điểm của việc sử dụng MSRP là chiến lược định giá của bạn là bạn sẽ có cùng mức giá với đối thủ cạnh tranh của mình. Vì vậy, bạn sẽ phải phân biệt cửa hàng của mình theo các cách khác, chẳng hạn như giao hàng miễn phí cho người bán hàng thương mại điện tử và các chương trình khuyến mãi đặc biệt trong cửa hàng cho các nhà bán lẻ.
 
Một điều cần lưu ý là một số nhà cung cấp thực sự nhấn mạnh rằng MSRP của họ được theo sau để bảo tồn giá trị của hàng hóa và thương hiệu của họ. Họ thậm chí sẽ buộc tuân thủ bằng cách từ chối thực hiện các lệnh chứng khoán cho các cửa hàng bán theo MSRP. Đây là điều cần lưu ý khi giao dịch với các nhà cung cấp, đặc biệt nếu bạn dự định bán bằng bất kỳ chiến lược giá chiết khấu nào mà chúng tôi đề cập bên dưới.
 
Giá tâm lý
 
Thường được sử dụng bởi: Nhà bán lẻ, Nhà bán lẻ thương mại điện tử, Cửa hàng hộp lớn & Chuỗi giảm giá
 
Các nghiên cứu đã nhiều lần cho thấy rằng khách hàng cảm thấy một nỗi đau tâm lý của sự mất mát khi họ một phần với tiền của họ. Nhưng một số chiến lược định giá thực sự làm giảm bớt rào cản tinh thần này và thậm chí có thể tạo ra giá trị nhận thức thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn.
 
Các nghiên cứu cho thấy người mua sắm cảm thấy tốt hơn khi mua thứ gì đó với giá $ 3,95 so với $ 4,00. Trong thực tế, giá kết thúc bằng số lẻ như 5 và 9 luôn luôn đánh bại giá kết thúc bằng số chẵn trong các nghiên cứu này. Có vẻ như điên rồ khi nghĩ rằng giá một cái gì đó 1-5 cent dưới một số tiền toàn đô la làm cho khách hàng cảm thấy tốt hơn về việc mua hàng, nhưng nó có.
 
Vì vậy, bất kể chiến lược định giá nào bạn giải quyết, MSRP, Keystone, hay cách khác mà chúng ta thảo luận bên dưới, hãy nhớ áp dụng chiến lược Định giá tâm lý.
 
Giảm giá
 
Thường được sử dụng bởi: Nhà bán lẻ, Nhà bán lẻ thương mại điện tử, Cửa hàng hộp lớn & Chuỗi giảm giá
 
Các cửa hàng sử dụng chiến lược Giảm giá thường xuyên bán hàng với giá theo giá của Keystone hoặc MSRP của đối thủ cạnh tranh. Giảm giá thúc đẩy toàn bộ doanh nghiệp, nghĩ rằng Cửa hàng Dollar, Big Lots và Home Goods. Giảm giá là tốt nhất cho các doanh nghiệp định hướng khối lượng có thể thu được giá thấp hơn từ các nhà cung cấp do mua khối lượng.
 
Đối với nhà bán lẻ nhỏ, chiến lược Giảm giá tổng thể có thể khiến bạn có lợi nhuận mỏng manh dễ dàng rơi vào lỗ. Nhưng đôi khi giảm giá thông qua bán hàng, markdowns, đặc biệt theo mùa, và phiếu giảm giá là những công cụ tuyệt vời. Với họ, các doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu bán hàng giảm, dỡ hàng tồn kho cũ và tận dụng xu hướng mua sắm theo mùa.
 
Giá thua lỗ
 
Thường được sử dụng bởi: Nhà bán lẻ, Nhà bán lẻ thương mại điện tử, Cửa hàng tiện lợi, Cửa hàng hộp lớn & Chuỗi giảm giá
 
Sau đây là phần giảm giá của giá chiết khấu là mức giá thua lỗ. Các nhà lãnh đạo thua lỗ là những sản phẩm được lựa chọn làm cho ít hoặc không có lợi nhuận hoặc thậm chí bán thua lỗ. Mục đích là để có một vài giao dịch tuyệt vời thu hút người mua với hy vọng họ cũng sẽ mua hàng hóa có lợi nhuận. Hãy suy nghĩ về các thỏa thuận truyền hình cuối cùng của Black Friday, Cyber ​​Monday và Prime Days của Amazon. Đây là những nhà lãnh đạo mất mát, mang đến cho người mua hàng Amazon những đợt giảm giá, nơi họ cũng mua hàng hóa có lợi nhuận. Ít nhất đó là kế hoạch.
 
Đây là một chiến thuật táo bạo cho các doanh nghiệp nhỏ vì bạn đang có cơ hội lợi nhuận của bạn trên các mặt hàng khác được bán sẽ bao gồm chi phí tổn thất-Leader của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể bán được hàng hóa bán chéo có lợi nhuận hoặc bán được hàng hóa tốt, giá cả của Loss-Leader chắc chắn sẽ dẫn đến doanh số bán hàng cao hơn.
 
Giá neo
 
Thường được sử dụng bởi: Chuỗi giảm giá
 
Giá neo là một chiến lược giá chiết khấu khác, nơi bạn hiển thị Giá thông thường hoặc Giá MSRP và Giá thấp hơn của bạn trên tất cả các hàng hóa mà bạn bán. Anchor Pricing giúp bạn tạo ra một hình ảnh trong tâm trí người mua sắm rằng họ sẽ luôn nhận được một thỏa thuận thấp hơn bán lẻ khi họ mua sắm cửa hàng của bạn. Marshalls và TJ Maxx đều sử dụng chiến lược định giá này trên toàn cửa hàng.
 
Giá neo thực sự có thể hoạt động tốt cho những người bán hàng nhỏ. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn bán trong một niche có cạnh tranh, nhưng không quá nhiều mà bạn phải giảm đáng kể giá của bạn đến mức giảm giá sâu. Thông thường, giảm giá Anchor Store 5% đến 10% trên toàn bộ tiêu chuẩn là đủ để tạo cảm giác đáng nhớ về giá trị mang lại cho người mua sắm nhiều hơn.
 
Chi phi cộng thêm
 
Thường được sử dụng bởi: Người bán buôn, Nhà sản xuất, Nghệ nhân & Người bán nhãn riêng
 
Trong định giá Cost Plus, bạn áp dụng một tỷ lệ phần trăm đánh dấu chuẩn cho tổng chi phí sản phẩm của bạn. Tại đây, chi phí sản phẩm của bạn kết hợp tất cả các chi phí sản xuất, vật liệu, vận chuyển, lưu trữ và chi phí trên cao áp dụng, sau đó thêm phần trăm đánh dấu trên đầu trang.
 
Toán học giá cộng thêm chi phí: 
 
Chi phí + (Chi phí x Phần trăm đánh dấu) = Giá bán
 
Chi phí cộng với giá cho người bán buôn
 
Người bán sỉ thường thêm phần trăm phần trăm bằng phẳng cho tất cả hàng hóa đi qua tay của họ. Chi phí Plus 15% là một đánh dấu phổ biến hoặc trung gian trên hầu hết các mặt hàng tiêu dùng, nhưng tất nhiên, có thể thay đổi tùy theo ngành của bạn.
 
Chi phí cộng thêm giá cho nhà sản xuất, nghệ nhân và thợ thủ công
Cost Plus có thể là một chiến lược định giá hữu ích áp dụng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nhất quán cho mỗi sản phẩm. Số tiền lãi này được cộng vào tổng chi phí sản xuất của sản phẩm, bao gồm vật liệu, lao động và chi phí chung.
 
Đánh dấu có thể khác nhau, tùy thuộc vào người mua. Một nhà sản xuất có thể bán hàng rời cho người bán sỉ với mức phí 100% giống như đánh dấu Keystone. Nhưng họ cũng có thể bán trực tiếp cho người tiêu dùng trên trang web của họ với mức phí là 300%. Bằng cách này, họ kiếm được nhiều tiền hơn cho mỗi đơn vị trên doanh thu nhỏ hơn.
 
Chi phí cộng thêm giá cho người bán nhãn riêng
 
Người bán nhãn hiệu riêng cần phải đánh dấu các sản phẩm đáng kể để cạnh tranh trên các thị trường đa kênh như Amazon, Walmart, eBay. Đối với những người bán này, chiến lược giá Cost Plus có thể là một công cụ hữu ích. Những người bán hàng này ký hợp đồng với các nhà sản xuất để sản xuất hàng hóa với số lượng rất thấp, sau đó áp dụng một đánh dấu lớn, thường là 200% đến 300% với chi phí để đạt được mức giá cạnh tranh, nhưng có lợi nhuận. Cost Plus giúp những người bán hàng này thiết lập một tỷ lệ phần trăm đánh dấu tiêu chuẩn cho hàng hóa của họ trên tổng chi phí: sản xuất, vận chuyển, đóng gói và lưu trữ.
 
Chọn chiến lược giá tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ của bạn
 
Hầu hết các doanh nghiệp nhận thấy rằng sự kết hợp của một vài chiến lược đặt giá khác nhau hoạt động tốt nhất để mang lại khách hàng, khuyến khích bán hàng và kết thúc lợi nhuận. Ví dụ:
 
Một nhà bán lẻ đặc sản nhỏ có thể Keystone phần lớn bộ sưu tập của họ, nhưng đánh dấu người bán hàng nóng hơn nữa, nói 150%. Sau đó, đối với chương trình khuyến mãi, họ Giảm giá cho người bán hàng có lợi nhuận cao bằng giá Keystone và vẫn thực hiện đánh dấu 100%. Tài giỏi!
 
Một cửa hàng có thể có một tập hợp các nhà lãnh đạo tổn thất có thể bù đắp mà không tạo ra lợi nhuận nhưng bán chéo các sản phẩm nhãn hiệu riêng mang 200% đánh dấu. Cửa hàng làm đẹp yêu thích chiến lược này. Họ bán các mặt hàng bổ sung chi phí thấp như tẩy trang mắt bằng chi phí, sau đó bán kèm các mỹ phẩm đánh dấu cao .
 
Một cửa hàng đặc sản đấu tranh để thu hút người mua sắm cao cấp có thể chuyển sang chiến lược Đặt giá neo và tiếp thị cửa hàng của họ như một nơi để tìm những ưu đãi tuyệt vời.
 
Điều tốt nhất cho doanh nghiệp cụ thể của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như ngành, thị trường, dòng sản phẩm, vị trí, mô hình kinh doanh của bạn, danh sách tiếp tục. Nhưng bất kể doanh nghiệp của bạn là gì, bạn cần phải chắc chắn rằng chiến lược giá của bạn mang đến cho bạn đủ đánh dấu để sinh lời.
 
3. Đảm bảo chiến lược giá sản phẩm của bạn có lợi nhuận
 
Các chiến lược giá được đề cập ở trên cung cấp hướng dẫn tốt về cách định giá sản phẩm. Nhưng bạn cũng phải đảm bảo rằng chiến lược, hoặc kết hợp các chiến lược, mà bạn sử dụng dẫn đến thu nhập đủ để trang trải chi phí đầu tư của doanh nghiệp của bạn và để lại cho bạn một số lợi nhuận để tăng trưởng nhiên liệu.
 
Chi phí trên cao mà bạn cần bao gồm:
 
Chi phí thuê hoặc cơ sở
Tiện ích
Chi phí nhân viên và nhà thầu
Chi phí tiếp thị
Phí, giấy phép hoặc giấy phép chuyên môn
Giao hàng trong nước về hàng hóa
Bao bì hoặc vận chuyển vật tư
Lưu trữ chi phí bảo trì trang trí hoặc trang web
Số tiền bạn cần trích xuất từ ​​doanh nghiệp để phát trực tiếp
 
Khi bạn tính toán chi phí trung bình hàng tháng của mình, bạn sẽ biết mình cần phải bán bao nhiêu sản phẩm để hòa vốn. Nếu sau khi chạy các con số, bạn thấy mình đang hoạt động thua lỗ, hãy thử 3 điều sau:
 
1. Tăng giá của bạn
Nếu bạn đang bán một lượng hàng hóa phong phú và doanh thu của bạn không phụ thuộc vào giá chiết khấu, hãy thử tăng một số mức giá, đặc biệt đối với người bán hàng nóng nhất của bạn. Điều này sẽ làm tăng lợi nhuận gộp của bạn để bù đắp cho sự thiếu hụt của bạn.
 
2. Tăng âm lượng của bạn
Nếu bạn không bán đủ sản phẩm, đã đến lúc kiểm tra chiến lược đặt giá của bạn. Giá của bạn có quá cao không? Có lẽ đã đến lúc thử Đặt giá neo hoặc đặt một số mặt hàng để Giảm giá hoặc Giảm giá hàng đầu để có được người mua sắm ở cửa.
 
3. Giảm chi phí của bạn
Thật dễ dàng để cho chi phí của bạn tăng lên và ăn vào lợi nhuận của bạn. Những điều đầu tiên chi phí cao để xem xét là nhu cầu nhân sự và không gian của bạn. Bạn có cần những gì bạn đang trả tiền cho? Nếu không để cho một số của nó đi, sau đó xem nếu bạn có thể tăng lợi nhuận của bạn hơn nữa bằng cách mua cổ phiếu thông minh. Đừng mua quá nhiều, nhưng nếu nhà cung cấp của bạn cung cấp chiết khấu, giao hàng miễn phí hoặc các điều khoản thanh toán mở rộng đối với hàng hóa mà bạn di chuyển nhanh, hãy tận dụng các cơ hội mua đó.
 
Điểm mấu chốt
Có một thực tế khó khăn về giá cả sản phẩm: Quá trình không bao giờ kết thúc. Các phương pháp định giá và chiến lược mà chúng tôi đề cập ở trên sẽ giúp bạn bắt đầu trên con đường có khả năng sinh lời, nhưng bạn phải xem lại, xem xét, kiểm tra và tinh chỉnh giá của mình theo từng bước. Sức mua của bạn sẽ tăng lên khi doanh nghiệp của bạn phát triển, nhưng chi phí hoạt động, tiền lương và nhu cầu của bạn sẽ như thế nào. Vì vậy, quyết định cách đặt giá sản phẩm và chiến lược giá bạn chấp nhận, sẽ thay đổi khi doanh nghiệp của bạn thay đổi.
 
Bạn có thể bắt đầu với Keystone và MSRP, nhưng khi bạn phát triển, bạn có thể thấy rằng việc thêm một bộ sưu tập Loss-Leaders giúp bạn thúc đẩy nhiều công việc kinh doanh hơn. Hoặc, bạn có thể có một bộ sưu tập hàng hóa độc đáo, hoặc phát triển một thương hiệu nhãn hiệu riêng tư tuyệt vời mà bạn có thể bán cho một đánh dấu vượt xa Keystone. Bạn có thể thấy rằng hàng thủ công của bạn bán với khối lượng thấp hơn, nhưng với giá cao hơn. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho mỗi lần bán hàng và kiếm được nhiều tiền hơn mỗi giờ cho việc tạo hàng hóa của mình.
 
Bạn đã khởi chạy một doanh nghiệp nhỏ sử dụng một hoặc nhiều chiến lược đặt giá mà chúng tôi đề cập ở đây chưa? Làm cách nào bạn giải quyết được các phương pháp phù hợp nhất với bạn? Chúng tôi rất muốn nghe bạn đã làm như thế nào trong phần bình luận bên dưới.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn