trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10235

Hướng dẫn định khoản kế toán trong quá trình cung cấp

Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu kế toán quá trình cung cấp
 
- Khi được cấp vốn hoặc nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt, ghi:
      Nợ TK 111 - Tiền mặt
             Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
- Khi được cấp hoặc nhận vốn góp liên doanh hay cổ đông bằng TSCĐ, vật liệu, công cụ dụng cụ, ghi:
          Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
          Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
          Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
          Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
                    Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
- Khi rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt, ghi:
         Nợ TK 111 - Tiền mặt
                Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng.
- Khi mua vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ tiền hàng chưa thanh toán, ghi:
         Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
         Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
         Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
         Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
                 Có TK 331 - Phải trả người bán.
- Khi dùng tiền mặt để mua vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, ghi:
         Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
         Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
         Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
         Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
                   Có TK 111 - Tiền mặt.
- Khi phát sinh các chi phí thu mua như vận chuyển, bốc dỡ trong quá trình thu mua vật liệu, công cụ dụng cụ, TSCĐ, ghi:
         Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
         Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
         Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
         Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
                  Có TK 111 - Tiền mặt
                  Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng
                  Có TK 331 - Phải trả người bán.
- Khi dùng tiền mặt hoặc tiền gởi ngân hàng để trả nợ cho người bán, ghi:
         Nợ TK 331 - Phải trả người bán
                 Có TK 111 - Tiền mặt
                 Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng.
- Trường hợp hàng đã mua đã chấp nhận thanh toán, nhưng cuối tháng hàng đang còn đi trên đường, ghi:
            Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường
                  Có TK 331 - Phải trả người bán.
- Sang tháng sau, hàng đang đi đường về nhập kho ghi:
               Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
                Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
                         Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
- Khi chi tiền mặt tạm ứng cho cán bộ công nhân viên đi mua hàng, đi công tác, đi nghỉ phép, ghi:
              Nợ TK 141 - Tạm ứng
                         Có TK 111 - Tiền mặt.
- Khi thanh toán tạm ứng bằng VL, CC, DC nhập kho ghi:
                Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
                 Nợ TK 1 5 3 - Công cụ, dụng cụ
                               Có TK 141 - Tạm ứng.
- Khi phát sinh chi phí trả trước cho nhiều kỳ như chi phí thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng, mua các loại bảo hiểm.
              Nợ TK 142 - Chi phí trả trước
                          Có TK 111 - Tiền mặt.

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online102
Tổng xem1