GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn hạch toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200 phản ánh các lợi ích kinh tế Doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động xây dựng của Doanh nghiệp

Nội dung doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:

– Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng xây dựng.

– Các khoản tăng, giảm doanh thu khi thực hiện hợp đồng.

– Các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác.

Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán 15 – Hợp đồng xây dựng.

hạch toán Doanh thu hợp đồng xây dựng

Tài khoản hạch toán.

Theo Thông tư 200, để hạch toán doanh thu hợp đồng xây dựng Kế toán sử dụng tài khoản 337.

Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng: Là TK sử dụng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang.

Hướng dẫn hạch toán Kế toán Doanh thu hợp đồng xây dựng theo TT200.

Hạch toán khi hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

Căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (không phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định, kế toán hạch toán:

Nợ TK 337: Doanh thu phần công việc đã hoàn thành

Có TK 511: Doanh thu phần công việc đã hoàn thành.

Hạch toán số tiền phải thu theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng.

Căn cứ vào hoá đơn được lập theo tiến độ kế hoạch, kế toán phản ánh số tiền phải thu theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, hạch toán:

Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng

Có TK 337: Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Có TK 33311: Trị giá thuế GTGT phải nộp.

Hạch toán khi nhà thầu nhận được tiền của khách hàng thanh toán.

Khi nhận được tiền của khách hàng thanh toán, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 111, 112,…: Trị giá tiền nhận được

Có TK 131: Trị giá tiền nhận được.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn