GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn hạch toán hàng biếu tặng, bài viết dưới đây hướng dẫn kế toán hạch toán hàng làm quà biếu tặng tri ân khách hàng và nhân viên của mình

Doanh nghiệp cần lập hóa đơn đấu ra khi biếu tặng quà

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Thuế GTGT đối với hàng hóa biếu tặng.

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”

hạch toán hàng biếu tặng mới nhất

Hướng dẫn hạch toán hàng biếu tặng mới nhất

Trường hợp hàng hóa về dùng để biếu, tặng ngay khách hàng của doanh nghiệp (không qua kho).

Khi mua hàng hóa về dùng để biếu, tặng ngay cho khách hàng (không qua kho), kế toán hạch toán:

Nợ TK 641: Chi phí mua hàng biếu tặng.

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT đầu vào (nếu có)

Có TK 331, 111, 112: Trị giá phải trả khi mua hàng biếu, tặng.

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT đầu ra.

Trường hợp mua hàng hóa về nhập kho dùng để biếu, tặng.

– Khi doanh nghiệp mua hàng hóa dùng để biếu tặng về nhập kho, căn cứ vào hóa đơn mua vào, kế toán hạch toán:

Nợ TK 152, 153, 156… : Trị giá nguyên vật liệu, hàng hóa,… mua về để biếu tặng.

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT được khấu trừ.

Có TK 331, 111,112…: Tổng trị giá phải trả khi mua hàng biếu, tặng.

– Khi doanh nghiệp xuất kho hàng hóa biếu, tặng, căn cứ vào hóa đơn xuất ra, kế toán hạch toán:

Nợ TK 641: Chi phí hàng hóa cho biếu, tặng.

Có TK 152, 153, 156: Trị giá nguyên vật liệu, hàng hóa,… mua về để biếu tặng.

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT đầu ra.

Trường hợp hàng hóa dùng để biếu, tặng cho công nhân viên dùng bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Khi hàng hóa dùng để biếu, tặng cho công nhân viên dùng bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi của DN, kế toán hạch toán:

Nợ TK 353: Tổng trị giá thanh toán.

Có TK 511: Trị giá hàng hóa để biếu tặng.

Có TK 33311: Tiền thuế GTGT đầu ra.

Kế toán ghi nhận giá vốn, hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng hóa cho biếu, tặng.

Có các TK 152, 153, 156, … : Giá vốn hàng hóa cho biếu, tặng

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn