trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Bài viết dưới đây hướng dẫn Tính giá theo phương pháp nhập trước đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Nội dung tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước

Để tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước thì phải thực hiện được là số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nào nhập trước thì xuất trước. Tức là xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng lô hàng xuất. Do đó nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập kho cuối cùng.

tính giá theo phương pháp nhập trước

Ví dụ 

Tại Công ty CP Thép và Vật Tư trong tháng 2/2020 có số liệu như sau:

a) Tồn kho đầu kỳ: Bằng 0

b) Số liệu nhập kho hàng hóa trong tháng 2/2020 như sau:

STT

Ngày tháng

Tên hàng

Thép 2 ly

Thép 3 ly

Số lượng (Tấn)

Đơn giá (Trđ)

Số lượng(Tấn)

Đơn giá(Trđ)

1

06/02/2020 

160

12

80

13

2

08/02/2020 

120

13

110

14

3

10/02/2020 

80

14

100

15


c) Trong tháng 2/2020 Công ty CP Thép và Vật Tư xuất bán hàng với chi tiết như sau:

Ngày 12/2/2020 xuất bán 200 tấn thép 2 ly ; 110 tấn thép 3 ly.

Ngày 16/2/2020 xuất bán 160 tấn thép 2 ly; 120 tấn thép 3 ly.

d) Công ty CP Thép và Vật Tư tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước

Vậy, với số liệu trên Kế Toán sẽ thực hiện tính giá hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước như sau:

Ngày 12/2/2020 

Trị giá xuất bán 200 tấn thép 2 ly được xác định như sau: (160 tấn x 12 trđ/tấn ) + (40 tấn x 13 trđ/tấn ) = 2.440 trđ.

Trị giá xuất bán 110 tấn thép 3 ly được xác định như sau: (80 tấn x 13 trđ/tấn ) + ( 30 tấn x 14trđ/tấn ) = 1.460 trđ.

Ngày 16/2/2019

Trị giá xuất bán 160 tấn thép 2 ly được xác định như sau: (80 tấn x 13 trđ) + (80 tấn x 14 trđ) = 2.160 trđ.

Trị giá xuất bán 120 tấn thép 3 ly được xác định như sau: (80 tấn x 14 trđ) + ( 40 tấn x 15 trđ ) = 1.720 trđ.

Ưu điểm tính giá theo phương pháp nhập trước, xuất trước

Phương pháp này áp dụng được cho tất cả các Đơn vị có thể quản lý được thời gian nhập của từng lô hàng cụ thể.

Khi xuất kho tính ngay được giá vốn của từng lô hàng, đảm bảo cung cấp kịp thời số liệu cho kế toán ghi chép và công tác quản lý.

Trị giá vốn của hàng tồn kho sát với giá thị trường, chỉ tiêu hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán có ý nghĩa kinh tế hơn.

Nhược điểm tính giá theo phương pháp nhập trước, xuất trước

Doanh thu hiện tại có thể không phù hợp với chi phí hiện tại (Giá trị hàng xuất kho tương ứng với giá của những lần nhập trước).

Doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hoá có thể đã có được từ cách đó rất lâu.

Đối với Đơn vị có nhiều chủng loại mặt hàng, hoạt động nhập xuất liên tục áp dụng phương pháp này sẽ khiến cho chi phí hạch toán và khối lượng công việc tăng lên rất nhiều.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn