GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Công ty kế toán Minh Việt hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp như sau   

1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

hướng dẫn trích khấu hao tài sản cố định

Mời bạn xem thêm:

>> mẫu sao kê bảng lương 3 tháng

>> thủ tục chốt sổ bhxh 2018

>> mẫu thông báo công nợ cho khách hàng

- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Trường hợp TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ cho người lao động của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp căn cứ vào thời gian và tính chất sử dụng các tài sản cố định này để thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

4. Tài sản cố định chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa, khắc phục được, doanh nghiệp xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường của tậpthể, cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồithường của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm vàgiá trị thu hồi được (nếu có), doanh nghiệp dùng Quỹ dự phòng tài chính để bùđắp. Trường hợp Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác địnhthuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐcho thuê.

6. Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuêtài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanhnghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuêtài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sảnthuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấuhao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

7. Trường hợp đánh giá lại giá trị TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điềuchuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì các TSCĐ này phải được các tổchức định giá chuyên nghiệp xác định giá trị nhưng không thấp hơn 20%nguyên giá tài sản đó. Thời điểm trích khấu hao đối với những tài sản này làthời điểm doanh nghiệp chính thức nhận bàn giao đưa tài sản vào sử dụng vàthời gian trích khấu hao từ 3 đến 5 năm. Thời gian cụ thể do doanh nghiệp quyếtđịnh nhưng phải thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện. Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thời điểm trích khấu hao củacác TSCĐ nói trên là thời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần.

8. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) thì phầnchênh lệch tăng của vốn nhà nước giữa giá trị thực tế và giá trị ghi trên sổ sáchkế toán không được ghi nhận là TSCĐ vô hình và được phân bổ dần vào chi phísản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thời gian không quá 10 năm. Thời điểm bắtđầu phân bổ vào chi phí là thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thànhcông ty cổ phần (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.

10. Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, doanh nghiệp đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán.

Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữagiá trị tạm tính và giá trị quyết toán, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại nguyêngiá tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từthời điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến thời điểmquyết toán được phê duyệt. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xácđịnh trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố định được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán tài sản cố định chia (:) thờigian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo quy định.

11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và tríchkhấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn vềnguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trịcòn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thihành của Thông tư này.

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định : 

a) Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng: là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tàisản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế caođược khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần)  không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

b) Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

c) Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Bình luận

Chi Chi
2018-08-09 10:25:00

Anh chị cho e hoi. Luc truoc cty e co mua cai may in 20tr. Mà bay gio trog chứng từ e k thấy hop dog, chỉ có UNC, hoá đơn và Bien bản bàn giao thiết bị. K có hợp đồng thì có được k ạ?

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào