GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Kết hợp kinh doanh là gì?

Hợp nhất kinh doanh là một giao dịch trong đó người thâu tóm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp khác (bên được mua lại). Kết hợp kinh doanh là một cách phổ biến cho các công ty phát triển về quy mô, hơn là phát triển thông qua các hoạt động hữu cơ (nội bộ).
 
Một doanh nghiệp là tập hợp các hoạt động và tài sản có thể cung cấp cho nhà đầu tư trở lại dưới hình thức cổ tức , giảm chi phí hoặc lợi ích kinh tế khác. Một doanh nghiệp thường có đầu vào, quy trình và đầu ra. Một thực thể giai đoạn phát triển có thể chưa có kết quả đầu ra, trong trường hợp này bạn có thể thay thế các yếu tố khác, chẳng hạn như bắt đầu hoạt động và có kế hoạch sản xuất ra, và có quyền truy cập vào khách hàng có thể mua sản phẩm đầu ra.
 
Một sự kết hợp kinh doanh không phải là sự thành lập liên doanh , cũng không bao gồm việc mua lại một bộ tài sản không phải là một nghiệp vụ.
 
Khi có hợp nhất kinh doanh, người thâu tóm sau đó sẽ báo cáo các kết quả hợp nhất kết hợp các báo cáo tài chính của mình với báo cáo tài chính của bên mua. Người thâu tóm không bao gồm trong hợp nhất báo cáo tài chính của bên mua vào cho bất kỳ kỳ báo cáo nào trước ngày mua.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Kế hoạch kinh doanh liên tục

Một kế hoạch kinh doanh liên tục là một tài liệu xác định những lỗ hổng chủ yếu của một doanh nghiệp có thể tác động đến hoạt động của nó, và làm thế nào để giảm nhẹ chúng để tổ chức có thể tiếp tục hoạt động. Các bước chính trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục như sau:
 
Xác định loại và mức độ nghiêm trọng của rủi ro.
 
Xác định làm thế nào những rủi ro này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
 
Xây dựng và thực hiện các biện pháp tự vệ để giảm thiểu những rủi ro này.
 
Kiểm tra các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng.
 
Định kỳ xem xét kế hoạch để đảm bảo rằng nó vẫn giải quyết các rủi ro chính của tổ chức.
 
Ví dụ, một doanh nghiệp có thể nằm trong vùng lũ, và do đó phát triển một kế hoạch để chuyển các hoạt động sang một địa điểm khác trong trường hợp tắt máy do nước bị hư hại.
 
Kế hoạch kinh doanh liên tục còn được gọi là kế hoạch khôi phục thảm họa.
Kế hoạch kinh doanh liên tục ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn