trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Khái niệm doanh nghiệp là gì?

 
Khái niệm cơ sở kinh doanh cho biết các giao dịch liên quan đến doanh nghiệp phải được ghi lại riêng biệt với các giao dịch của chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp khác. Làm như vậy yêu cầu sử dụng các hồ sơ kế toán riêng cho tổ chức loại trừ hoàn toàn tài sản và nợ của bất kỳ chủ thể hoặc chủ sở hữu khác. Nếu không có khái niệm này, hồ sơ của nhiều thực thể sẽ được lồng vào nhau, làm cho việc phân biệt các kết quả tài chính hoặc đánh thuế của một doanh nghiệp là khá khó khăn. Dưới đây là một số ví dụ về khái niệm doanh nghiệp:
 
Một doanh nghiệp phát hành một khoản phân phối 1.000 đô la cho cổ đông duy nhất. Đây là sự suy giảm trong vốn chủ sở hữu trong hồ sơ của doanh nghiệp, và $ 1,000 thu nhập chịu thuế cho cổ đông.
 
Chủ sở hữu của một công ty cá nhân mua lại một tòa nhà văn phòng, và cho thuê không gian trong nó cho công ty của mình ở 5.000 đô la mỗi tháng. Chi phí thuê này là chi phí hợp lệ cho công ty và là thu nhập chịu thuế cho chủ sở hữu.
 
Chủ sở hữu của một khoản vay kinh doanh 100.000 USD cho công ty của ông. Khoản phải thu này được ghi nhận bởi công ty như một khoản nợ, và do chủ sở hữu là khoản phải thu.
 
Có rất nhiều loại của các đơn vị kinh doanh, chẳng hạn như doanh nghiệp tư nhân , hợp tác , các tập đoàn và cơ quan chính phủ.
 
Có một số lý do cho khái niệm doanh nghiệp, bao gồm:
 
Mỗi thực thể kinh doanh được đánh thuế riêng
 
Nó là cần thiết để tính toán hoạt động tài chính và vị trí tài chính của một thực thể
 
Cần thiết khi tổ chức được thanh lý, để xác định số tiền thanh toán cho các chủ sở hữu khác nhau
 
Cần thiết từ quan điểm trách nhiệm, để xác định các tài sản sẵn có trong trường hợp có phán quyết pháp luật chống lại một thực thể kinh doanh
 
Không thể kiểm toán hồ sơ của một doanh nghiệp nếu hồ sơ đã được kết hợp với hồ sơ của các thực thể và / hoặc cá nhân khác
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Chu kỳ kinh doanh là gì?

Một chu kỳ kinh doanh là sự biến động liên tục trong mức độ hoạt động kinh tế nói chung. Trong giai đoạn tăng trưởng, một số khía cạnh của nền kinh tế đang mở rộng, chẳng hạn như mức việc làm và thu nhập. Trong thời kỳ giảm, các biện pháp tương tự sẽ giảm xuống dưới điểm cao trước đây của họ. Số lượng mở rộng trong chu kỳ kinh doanh được đo từ điểm thấp nhất trong chu kỳ trước đến điểm cao nhất trong chu kỳ tiếp theo.
 
Ngược lại, độ sâu của suy thoái được tính từ điểm cao nhất của chu kỳ trước đến điểm thấp nhất trong chu kỳ kế tiếp. Xu hướng chung của hoạt động kinh tế là mở rộng, do các yếu tố như tăng dân số, năng suất và thương mại quốc tế. Sự sụt giảm xảy ra khi có những bong bóng đầu cơ không thể duy trì, hoặc khi có một sự khởi động cho hệ thống,
Chu kỳ kinh doanh là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn