GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Khấu hao hàng năm là gì?

 
Khấu hao hàng năm là tỷ lệ hàng năm theo tiêu chuẩn, tại đó khấu hao được tính vào một tài sản cố định. Tỷ lệ này phù hợp theo từng năm nếu sử dụng phương pháp đường thẳng. Nếu một phương pháp tăng tốc được sử dụng, thì khấu hao hàng năm sẽ tăng lên sớm, và sau đó giảm trong những năm sau đó. Kết quả khấu hao hàng năm là giá trị sổ sách của tài sản cố định dần dần giảm theo thời gian.

Lịch trình khấu hao là gì?

Lịch trình khấu hao là bảng liệt kê các khoản thanh toán định kỳ được thực hiện như là một phần của hợp đồng cho vay. Bảng có thể được phát hành bởi người cho vay với người đi vay để ghi lại sự tiến triển của các khoản thanh toán cho vay trong tương lai. Lịch biểu lưu ý các thông tin sau đây trên mỗi dòng của bảng:
 
Số tiền phải trả
 
Ngày đến hạn thanh toán
 
Tổng thanh toán
 
Hợp phần lãi vay
 
Hợp phần thanh toán chính
 
Kết thúc dư nợ gốc
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Do đó, tính trên mỗi dòng của lịch trình khấu hao được thiết kế để đi đến số dư gốc cuối cùng, mà tính là:
 
Số dư đầu kỳ ban đầu - (Tổng thanh toán - Chi phí lãi) = Số dư gốc
 
Lịch biểu khấu hao điển hình sẽ cho thấy rằng số tiền thanh toán trước đó không cân xứng bao gồm chi phí lãi vay, trong khi các khoản thanh toán sau đó có tỷ lệ nợ gốc tăng lên.
 
Lịch trình khấu hao hết sức hữu ích cho việc thanh toán từng khoản vay theo hạn, vì nó phân chia lãi suất và các thành phần chính của mỗi khoản thanh toán. Lịch trình cũng rất hữu ích cho việc lập mô hình khoản nợ vay còn lại sẽ thay đổi nếu bạn tăng tốc hoặc trì hoãn thanh toán, hoặc thay đổi kích cỡ của chúng. Lịch trình khấu hao cũng có thể bao gồm thanh toán bằng bong bóng và thậm chí cả các khoản khấu hao phủ định khi số dư gốc tăng theo thời gian.
 
Điều khoản tương tự
 
Lịch trình khấu hao cũng được gọi là báo cáo phân bổ.
Lịch trình khấu hao là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn