GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Khấu trừ nợ sớm là gì?

Khấu trừ nợ sớm xảy ra khi người phát hành nợ thu hồi chứng khoán trước ngày đáo hạn theo lịch của họ . Hành động này thường được thực hiện khi lãi suất thị trường đã giảm xuống dưới mức được trả nợ. Bằng cách thu hồi nợ và phát hành lại với lãi suất thị trường hiện tại, tổ chức phát hành có thể giảm chi phí lãi vay .
 
Khi một người vay dập tắt một khoản nợ, chênh lệch giữa số tiền thực trả của khoản nợ và giá mà khoản nợ được thanh toán được ghi nhận riêng trong kỳ hiện tại của thu nhập dưới dạng lãi hoặc lỗ. Số tiền thực hiện của khoản nợ được coi là số tiền phải trả khi đến hạn của khoản nợ, được tính vào bất kỳ khoản chiết khấu , phí bảo hiểm và chi phí phát hành không được tính toán nào .
 
khau-tru-no-som-la-gi
 
Nếu có sự trao đổi hoặc sửa đổi khoản nợ có các điều khoản khác nhau đáng kể, hãy coi việc trao đổi như là một khoản nợ. Việc trao đổi hoặc sửa đổi như vậy được coi là đã xảy ra khi giá trị hiện tại của dòng tiền của công cụ nợ mới thay đổi ít nhất 10% so với giá trị hiện tại của công cụ nợ gốc. Khi xác định giá trị hiện tại cho phép tính này, tỷ lệ chiết khấu là lãi suất thực tế được sử dụng cho công cụ nợ gốc. Các thuật ngữ khác nhau đáng kể cũng đã đạt được khi:
 
Thay đổi giá trị hợp lý của tùy chọn chuyển đổi được nhúng tối thiểu là 10% số tiền thực của công cụ nợ gốc; hoặc là
Sửa đổi nợ thêm hoặc loại bỏ tùy chọn chuyển đổi nội dung
 
Nếu một lệnh đình chỉ nợ liên quan đến việc thanh toán phí giữa người nợ và chủ nợ, hãy kết hợp các khoản phí với việc dập tắt công cụ nợ cũ, để chúng được tính vào bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ việc dập tắt đó.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn