GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Người viết hoá đơn GTGT Khi viết hóa đơn bán hàng cần để ý chỉ tiêu nào là quan trọng và khi sai phải xử lý như thế nào.
 
Sau đây KẾ TOÁN HÀ NỘI liệt kê ra 20 chỉ tiêu mà người viết hoá đơn bán hàng cần để ý tránh sai xót.
 
1. Chỉ tiêu “Ngày tháng năm”:
 
- Hoạt động bán hàng
 
- Hoạt động cung cấp dịch vụ
 
- Hoạt động xây dựng 
 
2. Chỉ tiêu “Họ tên người mua hàng
 
3. Chỉ tiêu “Tên đơn vị”
 
4. Chỉ tiêu “Mã số thuế”
 
5. Chỉ tiêu “Địa chỉ”
 
6. Chỉ tiêu “Hình thức thanh toán”
 
7. Chỉ tiêu “Số tài khoản”
 
8. Chỉ tiêu “STT”
 
9. Chỉ tiêu “Tên hàng hóa, dịch vụ”
 
10. Chỉ tiêu “Đơn vị tính”
 
11. Chỉ tiêu “Số lượng”
 
12. Chỉ tiêu “Đơn giá”
 
13. Chỉ tiêu “Thành tiền”
 
14. Chỉ tiêu “Cộng tiền hàng”
 
15. Chỉ tiêu “Thuế suất thuế GTGT”
 
16. Chỉ tiêu “Tiền thuế GTGT”
 
17. Chỉ tiêu “Số tiền bằng chữ”
 
18. Chỉ tiêu “Người mua hàng”
 
19. Chỉ tiêu “Người bán hàng”
 
20. Chỉ tiêu “Thủ trưởng đơn vị”
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn