GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Khoản nợ đến hạn là gì?

 
Một niên kim đến hạn là một khoản thanh toán lặp đi lặp lại được thực hiện vào đầu mỗi thời kỳ. Nó có các đặc điểm sau:
 
Tất cả thanh toán đều có cùng số tiền (chẳng hạn như một loạt khoản thanh toán là 500 đô la).
 
Tất cả các thanh toán được thực hiện cùng một khoảng thời gian (chẳng hạn như một lần một quý hoặc năm).
 
Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện vào đầu mỗi thời kỳ (như thanh toán chỉ được thực hiện vào ngày đầu tiên của tháng).
 
Bởi vì các khoản thanh toán được thực hiện sớm hơn theo niên kim hơn là dưới một khoản tiền hằng năm thông thường (khi các khoản thanh toán được thực hiện vào cuối mỗi kỳ), một khoản phải trả hằng năm có giá trị hiện tại cao hơn một năm thông thường.
 
Dưới đây là một số ví dụ về một khoản phải trả hằng năm:
 
Một công ty mua lại máy photocopy thông qua một hợp đồng thuê đòi hỏi khoản thanh toán là 250 đô la vào đầu mỗi tháng trong ba năm. Vì tất cả các khoản thanh toán có cùng số tiền (250 đô la), chúng được thực hiện định kỳ (hàng tháng), và các khoản thanh toán được thực hiện vào đầu mỗi kỳ, các khoản thanh toán là một năm đủ.
 
Một công ty ký hợp đồng thuê văn phòng, trong đó bên cho thuê yêu cầu công ty phải thanh toán hàng tháng 12.000 đô la trong 24 tháng tiếp theo, không muộn hơn đầu tháng áp dụng cho mỗi khoản thanh toán. Vì tất cả các khoản thanh toán có cùng số tiền (12.000 đô la), chúng được lập theo định kỳ (hàng tháng), và các khoản thanh toán được thực hiện vào đầu mỗi kỳ, các khoản thanh toán là một năm.
 
Khái niệm nợ hằng năm ít phổ biến hơn khái niệm niên kim bình thường vì phần lớn các khoản thanh toán được thực hiện vào cuối thời kỳ chứ không phải là bắt đầu.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn