GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Kiểm toán viên làm người quản lý mối quan hệ

Bộ phận kiểm toán có xu hướng là một đơn vị kinh doanh tự do đi đến kiểm toán định kỳ, điều tra và đưa ra các đề xuất thông thường, và sau đó khởi hành cho các dự án khác. Không có trao đổi liên tục với các phòng ban khác nhau, trừ khi có một dự án kiểm toán sắp tới hoặc sắp tới.
 
Việc thiếu thông tin liên lạc thể hiện một cơ hội lãng phí, vì nhân viên kiểm toán có nhiều kiến ​​thức để chia sẻ với các nhà quản lý đơn vị kinh doanh. Ngoài ra, các nhà quản lý có thể thay đổi hệ thống nội bộ mà kiểm toán viên có thể đã tư vấn chống lại, nếu họ biết về những thay đổi.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Mức độ truyền thông có thể được tăng lên đáng kể bằng cách bổ nhiệm nhiều cấp cao hơn của kiểm toán viên nội bộ vào vai trò của người quản lý mối quan hệ. Mỗi người trong số những nhà quản lý này được yêu cầu phải thiết lập và duy trì liên lạc liên tục với người quản lý đơn vị kinh doanh. Chủ đề của các cuộc thảo luận kết quả có thể giải quyết nhiều chủ đề, chẳng hạn như các phương pháp hay nhất mới nhất có thể có lợi cho đơn vị kinh doanh hoặc tin tức về việc điều chỉnh một hệ thống thanh toán mới đang được thực hiện bởi đơn vị kinh doanh. Cách tiếp cận này không chỉ cải thiện mối quan hệ giữa phòng kiểm toán nội bộ và phần còn lại của công ty, nó cũng có thể cải thiện hoạt động của doanh nghiệp như một toàn thể, và tiết lộ giá trị của nhân viên kiểm toán cho nhân viên khác.

Ý kiến ​​của kiểm toán viên

Ý kiến ​​của kiểm toán viên là một tuyên bố chính thức của kiểm toán viên liên quan đến báo cáo tài chính của khách hàng. Có ba loại ý kiến ​​kiểm toán, là ý kiến ​​không có thẩm quyền, ý kiến ​​có thẩm quyền, và ý kiến ​​bất lợi. Quan điểm không có thẩm quyền cho biết rằng các báo cáo tài chính phản ánh đúng kết quả tài chính và tình hình tài chính của khách hàng. Các ý kiến ​​có thẩm quyền cho thấy bất kỳ hạn chế về phạm vi kiểm toán và có thể mô tả một số thông tin mà không thể được xác minh. Ý kiến ​​trái ngược cho thấy các vấn đề đáng kể với báo cáo tài chính của khách hàng. Một kết quả khác có thể là từ chối trách nhiệm, nơi mà kiểm toán viên tuyên bố rằng không có ý kiến ​​về các kiểm toán báo cáo tài chính do các yếu tố như thiếu hồ sơ tài chính hoặc thiếu sự hợp tác của đội ngũ quản lý khách hàng.

Thẩm quyền là gì?

Quyền hạn là quyền lực liên quan đến một công việc cụ thể, cho phép một người thực hiện trách nhiệm của mình. Tùy theo tình hình, cơ quan có thẩm quyền có thể trao cho một người quyền thay mặt cho một tổ chức, cũng như ra lệnh cho cấp dưới. Thẩm quyền đi kèm với trách nhiệm, khi một người chịu trách nhiệm về kết quả của hành động của mình.
Ý kiến ​​của kiểm toán viên ; Thẩm quyền là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn