GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Làm thế nào để bạn xác định một chi phí sản phẩm trong kế toán quản lý?

Chi phí sản phẩm trong kế toán quản lý là những chi phí cần thiết để sản xuất một sản phẩm. Chi phí sản phẩm bằng tổng chi phí vật liệu trực tiếp của bạn, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất trên cao. Sử dụng phương pháp chi phí thực tế, bạn có thể xác định chi phí sản phẩm tổng thể của doanh nghiệp nhỏ và chi phí sản phẩm trên mỗi đơn vị dựa trên chi phí thực tế bạn phát sinh trong một khoảng thời gian. Việc biết chi phí sản phẩm của bạn có thể giúp bạn định giá sản phẩm và tiết kiệm tiền của doanh nghiệp nhỏ của bạn.
 
lam-the-nao-de-ban-xac-dinh-mot-chi-phi-san-pham-trong-ke-toan-quan-ly
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Vật liệu trực tiếp
 
Vật liệu trực tiếp là các vật liệu mà doanh nghiệp nhỏ của bạn sử dụng để sản xuất một sản phẩm mà bạn có thể theo dõi trực tiếp đến sản phẩm, chẳng hạn như lốp xe đạp trên một chiếc xe đạp cụ thể. Cộng các chi phí của các tài liệu trực tiếp mà bạn đã sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một tháng, để xác định tổng chi phí vật liệu trực tiếp của bạn. Ví dụ: giả sử bạn chế tạo xe đạp. Nếu bạn đã sử dụng 10.000 đô la trong lốp xe đạp và 5.000 đô la trong các bộ phận xe đạp khác trong một tháng, hãy thêm từ 10.000 đô la đến 5.000 đô la để nhận được 15.000 đô la trong tổng chi phí vật liệu trực tiếp.
 
Lao động trực tiếp
 
Chi phí lao động trực tiếp là tổng chi phí bạn phải gánh chịu để sử dụng công nhân trực tiếp lắp ráp hoặc sản xuất sản phẩm của bạn. Các chi phí này bao gồm tiền lương, thuế biên chế, đóng góp lương hưu và đóng góp cho bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và bồi thường lao động. Cộng lại các chi phí này mà bạn phát sinh trong tháng để xác định tổng chi phí nhân công trực tiếp của bạn. Ví dụ, nếu bạn trả 2.000 đô la tiền lương, 200 đô la tiền thuế và 1.000 đô la cho lương hưu và bảo hiểm, cộng thêm 2.000 đô la, 200 đô la và 1.000 đô la để nhận được 3.200 đô la trong tổng chi phí nhân công trực tiếp.
 
Sản xuất ở mức độ cao
 
Sản xuất chi phí trên không là những chi phí cần thiết để tạo ra một sản phẩm, nhưng bạn không thể theo dõi trực tiếp một sản phẩm cụ thể. Ví dụ bao gồm các tài liệu gián tiếp, chẳng hạn như băng che và chi phí lao động gián tiếp, chẳng hạn như chi phí để sử dụng nhân viên bảo trì. Ví dụ về các chi phí trên không khác là thuế tài sản, tiền thuê nhà và các tiện ích. Cộng lại với nhau mỗi chi phí sản xuất mà bạn phải gánh chịu trong tháng để xác định tổng chi phí sản xuất trên không. Ví dụ: giả sử doanh nghiệp nhỏ của bạn có tổng chi phí sản xuất là 5.000 đô la trong tháng.
 
Chi phí sản phẩm và chi phí sản phẩm cho mỗi đơn vị
 
Cộng tổng chi phí vật liệu trực tiếp của bạn, tổng chi phí nhân công trực tiếp và tổng chi phí sản xuất mà bạn phát sinh trong kỳ để xác định tổng chi phí sản phẩm của bạn. Chia kết quả của bạn cho số sản phẩm bạn đã sản xuất trong khoảng thời gian để xác định chi phí sản phẩm của bạn trên mỗi đơn vị. Sử dụng các con số từ các ví dụ trước, cộng với $ 15.000, $ 3,200 và $ 5,000 để nhận được $ 23,200 trong tổng chi phí sản phẩm. Giả sử bạn sản xuất 200 xe đạp trong cùng thời gian. Chia $ 23,200 cho $ 200 để có được chi phí sản phẩm trên mỗi đơn vị là $ 116.

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn