GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Làm thế nào để tính toán thuế bán hàng

 
Để tính toán thuế bán hàng, sử dụng các bước dưới đây để cài đặt thuế bán hàng chính xác cho một khách hàng mới. Đối với khách hàng hiện tại, bạn chỉ cần sử dụng ba bước cuối cùng cho việc tính thuế bán hàng. Những bước cần thiết để đảm bảo rằng một doanh nghiệp không quá phụ trách hoặc theo phí một khách hàng cho các loại thuế. 
 
Xác định xem bạn có mối quan hệ với khách hàng. Nexus là khi bạn có một địa điểm kinh doanh trong phạm vi ranh giới của một thẩm quyền của chính phủ, hoặc sử dụng xe riêng của bạn để vận chuyển hàng hóa ở đó, hoặc gửi nhân viên của bạn vào khu vực đó vào kinh doanh.
 
Nếu có nexus, thiết lập tỷ lệ thuế bán hàng thích hợp trong các bản ghi cơ sở dữ liệu của khách hàng mà bạn muốn ghi lại một bán. Điều này có thể bao gồm việc lập tỷ lệ phần trăm thuế bán hàng riêng biệt cho các tiểu bang, quận, thành phố, huyện và thuế đặc biệt. Ví dụ, nếu thuế nhà nước là 4%, thuế quận là 1% và thuế thành phố là 2%, sau đó tổng số thuế lớn tính cho khách hàng sẽ là 7%; khách hàng không nhìn thấy sự cố này của thuế cá nhân bởi thẩm quyền của chính phủ.
 
Nếu một khách hàng được miễn thuế doanh thu, hãy chắc chắn rằng nó đã gửi một giấy chứng nhận miễn thuế bán hợp lệ. Sau đó tạo ra một lá cờ trong các bản ghi cơ sở dữ liệu của khách hàng mà không có thuế bán hàng là để được tính vào nó.
 
Tạo hóa đơn để ghi lại bán cho khách hàng. Phần mềm này sẽ tự động kéo mức thuế suất áp dụng từ các bản ghi cơ sở dữ liệu cho khách hàng và áp dụng nó vào tổng của tất cả các mục được liệt kê trong hóa đơn.
 
Nếu một số khách hàng mua được miễn thuế doanh thu, gắn cờ các mặt hàng trên hóa đơn, và xác minh rằng thuế bán hàng tính toán không bao gồm nó.
 
Ghi lại các nghĩa vụ thuế doanh thu trong các hồ sơ kế toán. Nếu bạn đã gửi hóa đơn cho khách hàng thanh toán sau, vào là một thẻ ghi nợ vào tài khoản tài khoản phải thu và tín dụng vào tài khoản trách nhiệm đối với thuế doanh thu phải nộp. Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm bán hàng, nhập cảnh là một thẻ ghi nợ vào tài khoản tiền mặt và tín dụng vào tài khoản trách nhiệm đối với thuế doanh thu phải nộp.
 
Để nhận được thông tin cập nhật về các tỷ lệ phần trăm doanh thu thuế đúng, nộp để làm kinh doanh với các chính phủ khác nhau trong khu vực pháp lý mà các công ty có mối quan hệ. Nó có thể là đủ để nộp để làm kinh doanh ở cấp độ của chính quyền tiểu bang.
 
Nếu bạn đang nộp thuế doanh thu cho nhiều cơ quan chính phủ (như sẽ là trường hợp khi có mối quan hệ tại nhiều tiểu bang), thiết lập một tài khoản nghĩa vụ thuế bán hàng khác nhau cho mỗi tài phán của chính phủ mà bạn đang nộp thuế doanh thu. Nếu không, nó sẽ rất khó để tính toán thanh toán cho mỗi thẩm quyền.
 
Điều này kết luận việc tính thuế bán hàng. Nếu bạn cũng muốn ghi lại những chuyển tiền cuối cùng của thuế bán hàng cho các cơ quan chính phủ được áp dụng, ghi lại một ghi nợ vào tài khoản trách nhiệm đối với các tài khoản tiền mặt phải nộp thuế doanh thu và tín dụng
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn