trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Lập ngân sách chi tiêu là gì?

 
Game đoán dự đoán ngân sách
 
Một vấn đề quan trọng trong các doanh nghiệp với số lượng lớn nhân viên là ước tính tỷ lệ của họ sẽ rời khỏi công ty trong một khoảng thời gian ngân sách. Đây là một vấn đề quan trọng, vì chi phí bồi thường thực tế của công ty trong giai đoạn ngân sách sẽ được giảm nếu những nhân viên này không được thay thế kịp thời. Kết quả sẽ là một sự khác biệt về bồi thường thiệt hại không thể tránh được, vì ngân sách không tính đến sự thiếu hụt này trong chi phí bồi thường. Có một số cách để giải quyết vấn đề:
 
Giả sử không có doanh thu của nhân viên, mà chắc chắn sẽ dẫn đến một sự khác biệt ngân sách thuận lợi.
Cố gắng đoán chính xác người sẽ rời khỏi; điều này cực kỳ bị lỗi, vì các cá nhân trong câu hỏi có thể không biết mình có dự định rời đi không.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Tỷ lệ phần trăm
 
Cách tiếp cận có khả năng chính xác hơn là một cách tiếp cận đơn giản; tính toán tỷ lệ hao hụt thực tế trong các giai đoạn trước và sử dụng phần trăm này trong ngân sách. Cách tiếp cận này hoạt động tốt khi việc hao mòn được biên soạn trên một số lượng lớn nhân viên, và ít có khả năng làm việc khi ước tính bắt nguồn từ một cơ sở nhân viên nhỏ. Phần trăm có thể được cải thiện bằng cách điều chỉnh nó cho các yếu tố sau:
 
Loại bỏ tác động của một lần khởi hành, chẳng hạn như sa thải
 
Kết hợp mọi thay đổi trong nhu cầu thị trường đối với nhân viên
 
Tỷ lệ tiêu hao có thể chứng minh được chính xác hợp lý khi tính cho cả năm, và ít hơn đối với từng tháng. Do đó, mong đợi để thấy một sự khác biệt về mức bồi thường thuận lợi hoặc không thuận lợi vừa qua trong vài tháng đầu của năm ngân sách, dần dần giảm xuống còn 0 trong suốt năm ngân sách vì sự suy giảm thực tế gần hơn với mức trung bình dài hạn.

Kinh phí là gì?

Quỹ dự phòng ngân sách là một sự tổng hợp hàng năm về các khoản thu và chi dự kiến ​​cho một quỹ của chính phủ. Thông tin này được theo dõi dựa trên kết quả thực tế trong suốt thời kỳ ngân sách, để các kế toán và nhà quản lý của chính phủ có thể duy trì mức độ kiểm soát hợp lý đối với kết quả hoạt động của tổ chức.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn