GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Liệt kê các thay đổi trên một trang tính excel

Bạn cũng có thể xem các thay đổi trên trang tính mới, đôi khi được gọi là lịch sử Thay đổi được Theo dõi . Lịch sử liệt kê mọi thứ trong trang tính của bạn đã được thay đổi, bao gồm giá trị cũ (nội dung ô trước) và giá trị mới (nội dung ô hiện tại).
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Lưu sổ làm việc của bạn.
 
Từ tab Đánh giá , nhấp vào lệnh Theo dõi thay đổi , sau đó chọn Đánh dấu thay đổi từ trình đơn thả xuống.
 

liet-ke-cac-thay-doi-tren-mot-trang-tinh-excel

 

Các Highlight Changes hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn hộp bên cạnh Liệt kê các thay đổi trên trang tính mới , sau đó nhấp vào OK .

liet-ke-cac-thay-doi-tren-mot-trang-tinh-excel1

Những thay đổi được theo dõi sẽ được liệt kê trên trang tính của riêng họ, được gọi là Lịch sử .

liet-ke-cac-thay-doi-tren-mot-trang-tinh-excel2

Để loại bỏ trang tính Lịch sử khỏi sổ làm việc của bạn, bạn có thể lưu sổ làm việc của mình một lần nữa hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh Liệt kê các thay đổi trên trang tính mới trong hộp thoại Đánh dấu Thay đổi .

Xem lại các thay đổi

Các thay đổi được theo dõi thực sự chỉ là những thay đổi được đề xuất . Để trở thành vĩnh viễn, các thay đổi phải được chấp nhận . Mặt khác, tác giả gốc có thể không đồng ý với một số thay đổi được theo dõi và chọn từ chối chúng.
 
Để xem lại các thay đổi được theo dõi:
 
Từ tab Đánh giá , nhấp vào Theo dõi thay đổi , sau đó chọn Chấp nhận / Từ chối các thay đổi từ trình đơn thả xuống.

liet-ke-cac-thay-doi-tren-mot-trang-tinh-excel3

 

Nếu được nhắc, bấm OK để lưu sổ làm việc của bạn.
 
Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Đảm bảo rằng hộp bên cạnh trường Khi: được chọn và được đặt thành Chưa được xem xét , sau đó nhấp vào OK .
 
liet-ke-cac-thay-doi-tren-mot-trang-tinh-excel4
 
Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhấp vào Chấp nhận hoặc Từ chối cho từng thay đổi trong sổ làm việc. Excel sẽ tự động chuyển qua từng thay đổi cho đến khi bạn xem xét tất cả.
 
liet-ke-cac-thay-doi-tren-mot-trang-tinh-excel5
 
Ngay cả sau khi chấp nhận hoặc từ chối thay đổi, các thay đổi được theo dõi sẽ vẫn xuất hiện trong sổ làm việc của bạn. Để xóa chúng hoàn toàn, bạn cần phải tắt Theo dõi thay đổi. Từ tab Đánh giá , nhấp vào Theo dõi thay đổi , sau đó chọn Đánh dấu thay đổi từ trình đơn thả xuống.
 
liet-ke-cac-thay-doi-tren-mot-trang-tinh-excel6
 
Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Bỏ chọn hộp bên cạnh Theo dõi thay đổi trong khi chỉnh sửa , sau đó nhấp vào OK .
 
liet-ke-cac-thay-doi-tren-mot-trang-tinh-excel7
 
 
Nhấp vào Có để xác nhận rằng bạn muốn tắt Theo dõi thay đổi và ngừng chia sẻ sổ làm việc của bạn.
 
Để chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc, hãy bấm Chấp nhận Tất cả hoặc Từ chối Tất cả trong hộp thoại Chấp nhận hoặc Từ chối Thay đổi.
 
Tắt Theo dõi thay đổi sẽ xóa mọi thay đổi được theo dõi trong sổ làm việc của bạn. Bạn sẽ không thể xem, chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi; thay vào đó, tất cả các thay đổi sẽ được chấp nhận tự động . Luôn xem lại các thay đổi trong trang tính của bạn trước khi tắt Theo dõi Thay đổi.

nhap du lieu tu dong trong excel

công thức điền dữ liệu trong excel

tạo danh sách thả xuống trong excel

các phím tắt trong excel

các hàm trong excel

nhập dữ liệu excel nhanh hơn

hàm vlookup

nút điền dữ liệu trong excel

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn