GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Liệu một cổ tức làm giảm lợi nhuận?

 
Khi một công ty tuyên bố và trả cổ tức , cổ tức không làm giảm lợi nhuận của kỳ kế toán hiện tại trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nói cách khác, chia cổ tức không phải là một khoản chi phí . 
 
Cổ tức sẽ làm giảm số tiền thu nhập giữ lại của công ty. Các khoản thu nhập được giữ lại được trình bày trong phần vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán . 
 
Nếu một công ty có thu nhập rất cao, lợi nhuận trong tương lai của nó có thể ít hơn nếu nó trả cổ tức thay vì tái đầu tư số tiền cổ tức vào các dự án có lợi nhuận.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn