trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10392

Liệu một cổ tức làm giảm lợi nhuận?

 
Khi một công ty tuyên bố và trả cổ tức , cổ tức không làm giảm lợi nhuận của kỳ kế toán hiện tại trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nói cách khác, chia cổ tức không phải là một khoản chi phí . 
 
Cổ tức sẽ làm giảm số tiền thu nhập giữ lại của công ty. Các khoản thu nhập được giữ lại được trình bày trong phần vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán . 
 
Nếu một công ty có thu nhập rất cao, lợi nhuận trong tương lai của nó có thể ít hơn nếu nó trả cổ tức thay vì tái đầu tư số tiền cổ tức vào các dự án có lợi nhuận.

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kinh nghiệm làm kế toán

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online440
Tổng xem1