trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Lợi nhuận kinh tế là gì?

Lợi nhuận kinh tế là sự khác biệt giữa doanh thu được tạo ra bởi một doanh nghiệp và chi phí cơ hội của tài sản được sử dụng. Kết quả có thể khác biệt đáng kể so với lợi nhuận kế toán của một tổ chức.
 
Ví dụ, một chủ ngân hàng đầu tư từ bỏ 400.000 đô la tiền lương hàng năm để mở quán rượu của riêng mình. Trong năm đầu tiên hoạt động, quầy rượu vang tạo ra doanh thu 600.000 đô la, trong đó có 450.000 đô la chi phí, cho lợi nhuận kế toán là 150.000 đô la. Tuy nhiên, cô ấy có thể kiếm được 400.000 đô la nếu cô ấy đã giữ công việc cũ của mình, vì vậy thực sự đã có một sự mất mát kinh tế 250.000 đô la.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Số lượng đặt hàng kinh tế
 
Số lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) là một công thức tạo ra số lượng hàng hóa tối ưu để đặt hàng, do đó một số chi phí liên quan đến hàng tồn kho được giảm thiểu. Các chi phí này là chi phí đặt hàng tồn kho, giữ chi phí và chi phí cổ phiếu. Công thức kết hợp các yếu tố sau:
 
Thiết lập chi phí
 
Tỷ lệ nhu cầu
 
Chi phí sản xuất
 
Lãi suất
 
Công thức này hữu ích nhất khi chuẩn hóa sắp xếp lại các thành phần trên cơ sở lặp đi lặp lại. Công thức có thể được chèn vào một hệ thống quản lý vật liệu , để hệ thống tự động đặt các đơn đặt hàng bổ sung với các nhà cung cấp. Công thức này ít hữu ích nhất trong môi trường sản xuất nạc, nơi chỉ có số lượng chính xác các thành phần cần thiết cho các yêu cầu sản xuất hiện tại được giữ trên tay; tất cả các yêu cầu khác được đặt hàng trên cơ sở chỉ trong thời gian .
 
Kích thước lô kinh tế
 
Kích thước lô kinh tế là số lượng đặt hàng và chi phí vận chuyển hàng tồn kho được giảm thiểu cho một nhóm các mặt hàng tồn kho. Chi phí vận chuyển hàng tồn kho phải được cân đối so với chi phí mua, vì các chi phí này trái ngược nhau; chi phí mua tăng lên khi khối lượng đơn vị được mua trong mỗi đơn đặt hàng giảm, trong khi chi phí giữ hàng tồn kho tăng lên khi số đơn vị được mua cho mỗi đơn hàng tăng lên.
 
Đời sống kinh tế
 
Đời sống kinh tế là khoảng thời gian mà một thực thể hy vọng có thể sử dụng tài sản, giả sử mức sử dụng bình thường và bảo trì phòng ngừa. Đời sống kinh tế cũng có thể ám chỉ số đơn vị sản xuất; ví dụ, đời sống kinh tế của một chiếc xe có thể 100.000 dặm, chứ không phải là ba năm.
 
Khái niệm này được sử dụng làm cơ sở cho khoảng thời gian mà khấu hao được tính vào tài sản. Vì lý do hiệu quả, mọi tài sản được giao cho một phân loại tài sản có thể được chỉ định cùng một đời sống kinh tế. Làm như vậy giúp dễ dàng tính toán chi phí khấu hao.
 
Cuộc sống kinh tế có thể ít hơn cuộc sống vật chất của một tài sản, vì nó cuối cùng có thể trở nên lỗi thời và do đó không còn hiệu quả nữa, mặc dù tài sản về mặt lý thuyết vẫn có thể được sử dụng.
 
Điều khoản tương tự
 
Đời sống kinh tế còn được gọi là đời sống phục vụ hay đời sống hữu ích.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn