trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Ma trận kỹ năng kiểm toán viên cần biết

 
Một ma trận kỹ năng kiểm toán xác định các bộ kỹ năng áp dụng của tất cả các kiểm toán viên được tuyển dụng bởi một doanh nghiệp. Thông tin này được sử dụng để chỉ định kiểm toán viên cho những kiểm toán đòi hỏi kỹ năng cụ thể của họ.
 
Trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm của kiểm toán viên có thể thay đổi đáng kể. Một số có thể có kiến ​​thức chi tiết về các hệ thống phần mềm kế toán nhất định, trong khi một số khác có thể đặc biệt kiểm soát số lượng hàng tồn kho, và một số khác có kinh nghiệm lâu năm trong một số ngành nhất định. Thông tin này không phải lúc nào cũng được tính đến khi kiểm toán viên được giao nhiệm vụ kiểm toán, dẫn tới việc sử dụng sai các nguồn tài chính có giá trị. Cũng có thể các cuộc kiểm toán có thể không hoàn thành khá kỹ lưỡng như trường hợp có sự phân công nhân sự tốt hơn.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Để giải quyết vấn đề này, điều phối viên biên chế kiểm toán viên nên tạo ra và sử dụng ma trận kỹ năng kiểm toán viên. Ma trận này có thể đơn giản như một tập hợp các hồ sơ kiểm toán được cập nhật sau khi mỗi kiểm toán hoàn tất. Một hệ thống có thể sử dụng được nhiều hơn là để tải các kỹ năng và kinh nghiệm kiểm toán vào một cơ sở dữ liệu có thể được tìm kiếm với các từ khóa. Làm như vậy giúp bạn dễ dàng kiểm toán với nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm liên quan nhất mà không phải tự tìm kiếm thông qua một số lượng lớn hồ sơ.
 
Cần liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu về kỹ năng để phản ánh việc đào tạo kiểm toán viên mới nhất và thay đổi kinh nghiệm, do đó nhân viên sẽ được giao nhiệm vụ này. Cập nhật cơ sở dữ liệu nên được kích hoạt bởi việc hoàn thành kiểm toán và bởi bất kỳ loại hình đào tạo. Việc cập nhật cũng nên được thực hiện bất cứ khi nào một kiểm toán viên mới được thuê vào công ty.

Kiểm toán viên là gì?

Kiểm toán viên là cá nhân kiểm tra tính chính xác của giao dịch kinh doanh đã ghi . Kiểm toán viên là cần thiết để xác minh rằng các quy trình hoạt động theo kế hoạch, và các báo cáo tài chính do một tổ chức tạo ra phản ánh đúng kết quả hoạt động và tài chính.
 
Một kiểm toán viên nội bộ làm việc cho tổ chức mà họ kiểm toán. Một kiểm toán viên độc lập độc lập với khách hàng mà họ kiểm toán. Kiểm toán viên độc lập có thể được cơ quan nhà nước xác nhận là kế toán viên được công nhận và do đó được phép phát hành báo cáo về tình hình tài chính của khách hàng.
 
Một kiểm toán là một xác minh của một thực thể của hồ sơ tài chính và trình bày của họ trong các báo cáo tài chính có liên quan.
 
Kiểm toán viên là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn