trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10685
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu 03-TT Giấy đề nghị tạm ứng

 
Mẫu 03-TT
 
mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200
 
download mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất
 
mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng
 
mẫu giấy thanh toán tạm ứng
 
mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200-mẫu số 03-tt
 
giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 48
 
mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133
 
giấy tạm ứng kinh phí
 
cách viết giấy đề nghị tạm ứng
 
đơn xin ứng tiền
 
mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 19
 
Xem chi tiết mẫu: Đề nghị tạm ứng
 

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm….

Số: ……………..

Kính gửi:...........................................................................................................................

Tên tôi là:...........................................................................................................................

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):......................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………… (Viết bằng chữ)............................................

.........................................................................................................................................

Lý do tạm ứng:..................................................................................................................

Thời hạn thanh toán:...........................................................................................................

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

 

Link download: Mẫu 03-TT

 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn