mẫu 06/gtgt về việc đăng ký phương pháp tính thuế 

trung tâm đào tạo kế toán hà nội0982.686.028