trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu bảng đối chiếu tăng giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư

Mẫu bảng đối chiếu tăng giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư bai tap ke toan bat dong san dau tu co loi giai biểu mẫu báo cáo tăng giảm tài sản cố định

Tăng, giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư (Chi tiết từng loại tài sản theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp):

Khoản mục

Số dư đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số dư cuối năm

- Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

- Giá trị còn lại TSCĐ vô hình

 

 

 

 

- Giá trị còn lại TSCĐ thuê tài chính

 

 

 

 

- Giá trị còn lại BĐSĐT

 

 

 

 

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ, BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

kế toán bất đông sản đầu tư

bai tap ke toan bat dong san dau tu co loi giai

giai bai tap ke toan bat dong san dau tu

hach toan chi phi moi gioi bat dong san

ví dụ về đánh giá lại tscđ

tài khoản 217 theo thông tư 200

biểu mẫu báo cáo tăng giảm tài sản cố định

Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn