GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Bảng kê quyết toán hoá đơn gtgt 2017 - 2018

mẫu 3.12 báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 
mẫu 3.12 phụ lục 3 thông tư 39
 
cách điền mẫu 3.12 thông tư 153
 
tải mẫu 3.12 bảng kê quyết toán hóa đơn
 
cách làm mẫu 3.12 kỳ báo cáo cuối cùng
 
mẫu bk02/ac thông tư 39
 
mẫu bk01/ac thông tư 39
 
mau3 12

3.12.    Mẫu: Bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số  

          153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                                                                               

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN

(Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)

 

     Mẫu số: BK01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư

 số 153/2010/TT-BTC ngày

28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................

2. Mã số thuế:...............................................................................................................

3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng: ..................................................................

 

STT

Tên loại hoá đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hoá đơn

Số lượng

Từ số

đến số

 

 

I

HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

 

1

Hoá đơn giá trị gia tăng

01GTKT2/001

AA/11T

100,000

1

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................

 

........., ngày.........tháng.........năm......... 

                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Dùng cho các trường hợp phải quyết toán hoá đơn

 

 

 

 

 

Link download: Bảng kê quyết toán hoá đơn

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trọng Ngời
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thực Phẩm Thắng Ngọc
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Eg Hồ Cầu Mới

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn