GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu Báo cáo công nợ đầu năm 2018

báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 
mẫu công nợ phải thu khách hàng
 
cách lập báo cáo công nợ
 
mẫu báo cáo công nợ khách hàng
 
báo cáo công nợ phải trả
 
mẫu công nợ bằng excel
 
mẫu theo dõi công nợ phải trả trên excel
 
bảng công nợ khách hàng

Mời bạn xem chi tiết:

Bộ (Sở) :........

 

Đơn vị :........

 

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM

                    Mã số :......................................................................................

                    Tên KH/NCC :.............................................................................

                    Địa chỉ :.....................................................................................

                    Mã số thuế :.......................Tài khoản :........................................

                    Nơi mở :....................................................................................

                    Tài khoản :................................................................................

 

STT

Chương

Loại

Khoản

Mục

Số dư nợ

Số dư có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Link download: báo cáo công nợ đầu năm

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Wanggao Việt Nam
Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Tân Việt Anh
Công Ty TNHH Thanh Tùng Dothaco

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn