trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10214

Mẫu Báo cáo công nợ đầu năm 2018

báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 
mẫu công nợ phải thu khách hàng
 
cách lập báo cáo công nợ
 
mẫu báo cáo công nợ khách hàng
 
báo cáo công nợ phải trả
 
mẫu công nợ bằng excel
 
mẫu theo dõi công nợ phải trả trên excel
 
bảng công nợ khách hàng

Mời bạn xem chi tiết:

Bộ (Sở) :........

 

Đơn vị :........

 

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM

                    Mã số :......................................................................................

                    Tên KH/NCC :.............................................................................

                    Địa chỉ :.....................................................................................

                    Mã số thuế :.......................Tài khoản :........................................

                    Nơi mở :....................................................................................

                    Tài khoản :................................................................................

 

STT

Chương

Loại

Khoản

Mục

Số dư nợ

Số dư có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Link download: báo cáo công nợ đầu năm


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1