trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10916

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ 2017 - 2018

mẫu công nợ bằng excel
 
mẫu báo cáo công nợ khách hàng
 
bảng công nợ khách hàng
 
mẫu bảng kê công nợ phải trả
 
mẫu theo dõi công nợ phải trả trên excel
 
báo cáo công nợ phải trả
 
báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 
cách lập báo cáo công nợ

Mời bạn xem mẫu báo cáo dưới đây

Bộ (Sở):……….

Đơn vị :……….

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Tài khoản:                                    

 

Tên KH/NCC

Đầu kỳ

Phát sinh

Cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu                                 Phụ trách kế toán                         Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)                                   (Chữ ký, họ tên)                       (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Link download: Mẫu tổng hợp công nợ


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1