GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ 2017 - 2018

mẫu công nợ bằng excel
 
mẫu báo cáo công nợ khách hàng
 
bảng công nợ khách hàng
 
mẫu bảng kê công nợ phải trả
 
mẫu theo dõi công nợ phải trả trên excel
 
báo cáo công nợ phải trả
 
báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 
cách lập báo cáo công nợ

Mời bạn xem mẫu báo cáo dưới đây

Bộ (Sở):……….

Đơn vị :……….

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Tài khoản:                                    

 

Tên KH/NCC

Đầu kỳ

Phát sinh

Cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu                                 Phụ trách kế toán                         Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)                                   (Chữ ký, họ tên)                       (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Link download: Mẫu tổng hợp công nợ

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Sun International Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Tiger And Dragon
Công Ty TNHH Tm Dv Xnk Dung Lê

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn