GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Các tìm kiếm liên quan đến Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử
 
mẫu ủy nhiệm chi kho bạc 2016 mẫu số c4-02/kb 2013 mẫu ủy nhiệm chi kho bạc 2017 mau c4-02/kb theo quyet dinh 759 mẫu giấy chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi mẫu c4-08/kb theo thông tư 08 thông tư số 08/2013/tt-btc ngày 10/01/2013 của bộ tài chính mẫu c4-09/kb
 
mẫu c4-08/kb theo thông tư 08
 
mẫu c4-02/kb mới nhất
 
mau c4-02/kb theo quyet dinh 759
 
mẫu số c4-02/kb 2013
 
mẫu ủy nhiệm chi kho bạc 2017
 
mẫu giấy chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi
 
mẫu c4-09/kb
 
mẫu ủy nhiệm chi kho bạc 2016

 

                   Mẫu số C4-02a/KB

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài chính)

                Số:…………………….

 

Text Box: Không ghi vào
khu vực này
ỦY NHIỆM CHI

 

                                                                      CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ                     

Lập ngày..... tháng....... năm.......

Đơn vị trả tiền:.................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ........................................................................................................................................................................................

Tài khoản: .........................................................................................................................................................................................................................

Nội dung thanh toán

 Số tiền

 
 

(1)

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

KBNN A GHI:

Nợ TK: .............................................

Có TK: .............................................

 

Tỏng số tiền ghi bằng chữ: .....................................................................................................................

 

Đơn vị nhận tiền:.......................................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................................

Tài khoản: ..................................................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): .......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................

 

                    ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN                                                                             KBNN A   

                                                                        BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI NGÀY ……  BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ NGÀY....       

Kế toán trưởng         Chủ tài khoản                  Kiểm soát          Phụ trách            Kế toán        Kế toán trưởng           Giám đốc

  (Ký, ghi họ tên)   (Ký, ghi  họ tên, đóng dấu)

 

 

 

NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán         Kế toán trưởng         Giám đốc

KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán           Kế toán trưởng         Giám đốc

 

Link download: Mẫu C4-02a/KB

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn