GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

 
mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản c4-08/kb
 
mẫu giấy nộp tiền vào kho bạc mới nhất
 
mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản mẫu số c4-09 kb
 
mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản kho bạc mới nhất
 
mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản ngân hàng agribank
 
giấy nộp tiền vào tài khoản theo thông tư 08/2013
 
mẫu số c4-08/kb tt số 08/2013/tt-btc
 
mẫu c4-09/kb
 

 

                       Mẫu số C4-08/KB

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài chính)

                       Số:……………….

Text Box: Không ghi vào
khu vực này
            GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

 

                                                                                         Lập ngày....... tháng....... năm.........

 

 

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: .......................................

Có TK: .......................................

 

Người nộp:....................................................................................................................................................

 

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................

Nộp vào tài khoản số:......................................................................... Tại KBNN:.....................................

Của: ............................................................................................................................................................... .....

Nội dung nộp

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền bằng chữ: ...............................................................................................................................................................................................     

..........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                             KBNN ghi sổ ngày …   tháng …  năm ……

                     Người nộp tiền                        Thủ quỹ                                            Kế toán                                Kế toán trưởng

                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                         

 

Link download: Mẫu C4-08/KB

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn