trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:11873
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội Thủ tục tham gia BHXH 

đơn xin đóng bảo hiểm tại công ty
 
mẫu đơn xin tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội
 
mẫu đơn xin đóng bhxh tự nguyện
 
don de nghi dong bao hiem
 
tờ trình xin đóng bảo hiểm
 
đơn xin xác nhận đóng bảo hiểm xã hội
 
mau don xin ngung dong bao hiem xa hoi
 
mẫu đơn xin đóng bảo hiểm xã hội cá nhân
 
Thủ tục tham gia BHXH
 
tờ khai tham gia bhxh bhyt bhtn mẫu số tk1-ts
 
thủ tục đóng tiếp bảo hiểm xã hội
 
mẫu 01 - tbh "tờ khai tham gia bhxh, bhyt, bhtn"
 
thủ tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 
đăng ký bảo hiểm xã hội qua mạng
 
đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu qua mạng
 
tải mẫu tk3-ts
 
mẫu tk3-ts năm 2017
 
Xem chi tiết: Thủ tục tham gia BHXH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                           

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

Kính gửi : BẢO HIỂM XÃ HỘI..................................................................

Tên doanh nghiệp:.................................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................... Điện thoại:.............................................

Giấy phép hoạt động số:........................................................................................................................

Do ......................................................................................... Cấp ngày................................................

Ngành nghề hoạt động:..........................................................................................................................

Tài khoản số: ......................................................... Tại .........................................................................

Đại diện doanh nghiệp:..........................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân số:..................................................................................................................

Ngày cấp.................................................. Nơi cấp:...............................................................................

Đăng ký nộp BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp như sau:

- Tổng số lao động: …. người.

- Tổng quỹ tiền lương tháng: ……………..

         (Kèm bộ mẫu danh sách lao động theo quy định do BHXH cung cấp)

Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:

- Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH –BHYT hàng tháng về cơ quan BHXH.

- Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay đổi gửi về cho cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.

- Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách

 BHXH cho người lao động.

Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Lao Động và điều lệ BHXH.

 

Ngày …  tháng … năm …                                                              Ngày … tháng … năm …

      XÁC NHẬN CỦA BHXH                                                ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

                          GIÁM ĐỐC

 

Link download: Mẫu đơn đăng ký BHXH

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn