trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu đơn đề nghị huỷ tờ khai hải quan

mẫu công văn hủy tờ khai theo thông tư 38
 
mẫu số 04/htk/gsql phụ lục v ban hành kèm theo thông tư số 38/2015/tt-btc
 
cong van huy to khai vnaccs
 
hủy tờ khai hải quan điện tử
 
10 tiêu chí hủy tờ khai vnaccs
 
hủy tờ khai luồng xanh
 
văn bản đề nghị huỷ theo mẫu số 04/htk/gsql
 
hủy tờ khai luồng đỏ

 

Mẫu 01/STD/KNQ

Mẫu số 04/HTK/GSQL

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP

--------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------o0o------

                     …….., ngày   …  tháng … năm ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI

 

Kính gửi: Chi cục Hải quan ..............................................................

Tên doanh nghiệp:................................. ; địa chỉ:.............. ; mã số doanh nghiệp:....................         đã đăng ký tờ khai hải quan số …..ngày …..tháng…..năm tại Chi cục Hải quan............ .......................................        

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được hủy tờ khai, cụ thể như sau:

- Số tờ khai:.............Loại hình:............ Ngày khai chính thức:............................................

- Phân luồng:..........................................................................................................................

- Cửa khẩu xuất/nhập:............................................................................................................

- Mặt hàng khai báo*.............................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Trị giá khai báo:...................................................................................................................

Lý do hủy tờ khai:.................................................................................................................

Doanh nghiệp ..... cam kết tờ khai hải quan nêu trên chưa được sử dụng để hoàn thuế, không thu thuế.

* Hồ sơ kèm theo, gồm:

 ...........................................................

............................................................                               GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Link download: Mẫu 01/STD/KNQ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn