GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất

Link download Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất được ban hành năm 2018. Bạn nào có ý định nghỉ việc điền theo mẫu đơn này gửi trước 30 trước khi nghỉ việc để được giải quyết tốt nhất các chế độ lao động nhé.

mẫu đơn xin thôi việc của cán bộ công chức

một số mẫu đơn xin nghỉ việc

viết đơn xin nghỉ việc như thế nào

những lá đơn xin nghỉ việc hay nhất

mẫu đơn xin nghỉ việc hay nhất bằng tiếng việt

mẫu đơn xin nghỉ việc riêng

mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên

đơn xin nghỉ việc không lương

Mời bạn tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc dưới đây:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ..............................................................       

     ..............................................................

Tôi tên là:....................................................................................... Chức vụ:................................

Bộ phận:...........................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ...... tháng ...... năm .......

Lýdo:.......................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:...................Bộ phận : ................................ Các công việc được bàn giao: ..................................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Trưởng bộ phận                                                                        Người làm đơn

 

>> Link download: Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng ; mẫu đơn xin nghỉ việc không lương ; Viết đơn xin nghỉ việc như thế nào ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn