GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Phụ lục 01 miễn giảm thuế TNDN 2017 - 2018

 
Mẫu số: : 01/MGT-TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính)
 
PHỤ LỤC MIỄN, GIẢM THUẾ TNDN
 
[01] Kỳ tính thuế: Quý.../năm.... (hoặc Năm...)
[02] Tên người nộp thuế:
[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):
[05] Mã số thuế:
[06] Số thuế TNDN phải nộp:
[07] Số thuế TNDN được miễn, giảm:
[08] Trường hợp được miễn, giảm:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
(Doanh nghiệp chỉ được đánh dấu vào 1 trong 3 lý do nêu trên)
 
phu-luc-01-mien-thue-tndn
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn