GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn mới nhất

Bạn muốn góp vốn vào công ty doanh nghiệp nào đó bạn cần phải có mẫu giấy chứng nhận góp vốn mới nhất này để chứng minh,chứng thực bạn là cổ đông của doanh nghiệp đã góp vốn đầu tư.

Mời bạn xem thêm:

>>  thuế thu nhập doanh nghiệp 2018

>>  lương thử việc 2018

>> mẫu hợp đồng lao đông mới nhất

Dưới đây là Mẫu giấy chứng nhận góp vốn mới nhất năm 2018 - 2019 mời bạn tham khảo có link download ở dưới:

 

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

 

Số: ….. -2011/GCN (Lần ….)


-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-   Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................. cấp ngày....... tháng ...... năm ....... của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh ..........................
-   Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬNThành viên:............................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Giấy CMND/ĐKKD số:................................ do:.................................. cấp ngày:................


Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là:..................................... VNĐ (........................ chẵn), (Tỷ lệ vốn góp …………….%)Hình thức góp vốn:

+   Tiền mặt

+   Tài sản


Thời điểm góp vốn:................................................................................................................


Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu ở hồ sơ công ty.

 

......, ngày ....... tháng ....... năm 200......
 

CÔNG TY ……….......…..

                                                                                                                       

mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

mẫu giấy chứng nhận cổ phần

giấy chứng nhận góp vốn đầu tư

mẫu giấy chứng nhận góp vốn mới nhất

mẫu biên bản góp vốn bằng tiền mặt

mẫu sổ góp vốn thành viên

giấy chứng nhận góp vốn công ty tnhh 1 thành viên

Link download: Chứng nhận góp vốn

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn