GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH - Mẫu C65-HD

 

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay là Mẫu C65-HD ban hành kèm theo Thông tư 178/TT-BTC.

 

Nội dung chi tiết như sau:

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Số KB/BA

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyển số: ………

Số: …………..

 

Họ và tên……………………………. năm sinh…………..

Đơn vị công tác:…………………………………………….

Nghỉ việc do:………………………………………………..

Số ngày cho nghỉ:…………………………………………

(Từ ngày…………….. đến hết ngày…………………..)

Ngày….tháng…..năm…..

Y, bác sỹ KCB               Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

TÊN CƠ SỞ Y TẾ            Mẫu số: C65-HD

Số KB/BA

  (Ban hành theo Thông tư số 178-BTC  ngày               23/10/2012 của Bộ Tài chính

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyển số: ………

Số: …………..

 

Họ và tên……………………………. năm sinh…………..

Đơn vị công tác:…………………………………………….

Nghỉ việc do:………………………………………………..

Số ngày cho nghỉ:…………………………………………

(Từ ngày…………….. đến hết ngày…………………..)

Ngày….tháng…..năm…..

Y, bác sỹ KCB                           Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

       

 

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn