trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10737

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH - Mẫu C65-HD

 

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay là Mẫu C65-HD ban hành kèm theo Thông tư 178/TT-BTC.

 

Nội dung chi tiết như sau:

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Số KB/BA

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyển số: ………

Số: …………..

 

Họ và tên……………………………. năm sinh…………..

Đơn vị công tác:…………………………………………….

Nghỉ việc do:………………………………………………..

Số ngày cho nghỉ:…………………………………………

(Từ ngày…………….. đến hết ngày…………………..)

Ngày….tháng…..năm…..

Y, bác sỹ KCB               Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

TÊN CƠ SỞ Y TẾ            Mẫu số: C65-HD

Số KB/BA

  (Ban hành theo Thông tư số 178-BTC  ngày               23/10/2012 của Bộ Tài chính

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyển số: ………

Số: …………..

 

Họ và tên……………………………. năm sinh…………..

Đơn vị công tác:…………………………………………….

Nghỉ việc do:………………………………………………..

Số ngày cho nghỉ:…………………………………………

(Từ ngày…………….. đến hết ngày…………………..)

Ngày….tháng…..năm…..

Y, bác sỹ KCB                           Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

       

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online23
Tổng xem1