GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu giấy uỷ quyền thu hồi nợ mới nhất

Có nợ thì bạn phải đòi, nếu đòi không được bạn nhờ người khác đòi hộ..bạn cần cung cấp cho họ Mẫu giấy uỷ quyền thu hồi nợ mới nhất làm căn cứ pháp lý, thay mặt bạn, doanh nghiệp bạn đi đòi nợ thuế.

Có những khoản nợ xấu mà bạn mất đến 10 - 20 lần đi đòi nợ không thành, khất lần khất lượt mãi mà không trả, bạn chán nản thuế bên thứ 3 như : Xã hội đen, dầu gấu...người có máu mặt trong xã hội đi đòi nợ thuế...chắc đó là nước đường cùng bạn lựa chọn..với mẫu giấy uỷ quyền thu hồi nợ này các cá nhân hay doanh nghiệp có thể đại diện cho chủ nợ đi thu hồi vốn nhanh nhất. Phí cũng cao theo.

Nói là như vậy tôi hy vọng các bạn không phải dính các khoản cho vay khó đòi, nếu có nợ bạn bè, đối tác làm ăn...hãy hẹn đúng ngày đúng giờ trả nợ cho họ lấy vốn quya vòng nhé.

Mời bạn xem thêm một số khoá học:

>> học kế toán thực hành ở thủ đức

>> học kế toán tổng hợp tại minh khai

>>  học kế toán cấp tốc ở hà đông

Dưới đây là mẫu giấy uỷ quyền thu hồi nợ mới nhất bạn xem qua tham khảo...có link download ở dưới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­-------------***------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN THU HỒI NỢ

(V/v thu hồi nợ........theo hợp đồng số………….....)

 

Hôm nay, ngày ___ tháng ___  năm ____, tại địa chỉ: ……………………………………………………………

 

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): …........................................................

CMND số   : ............................ , ngày cấp………………………, nơi cấp………………………………….

Nơi ĐKHKTT      : …………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại       : …………………………………………………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): …………....................................

CMND số   : ............................ , ngày cấp………………………, nơi cấp………………………………….

Nơi ĐKHKTT      : …………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại       : …………………………………………………………………………………………………

 

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày ___ tháng ___  năm ____, tại……………………… Ông ......................... (Giám đốc Công ty Cổ Phần.................................) có vay của bà........................... tiền mặt, nhằm mục đích….., cụ thể như sau:

- Tiền mặt   : …………………………………………………………………………………………………

- Tài sản          :…………………………………………………………………………………………………

Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: ......................................................................................................

Bằng văn bản này, …………………...................... quyền cho ………………................................... với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ................................................. của ông ............................ (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN  ( BÊN A)

 

  

...........................

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

 

 

...........................

Chúc bạn thành công !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn