GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu giấy xác nhận lương 

 
mẫu xác nhận thu nhập
 
mẫu xác nhận lương 6 tháng gần nhất
 
mẫu sao kê bảng lương 3 tháng
 
mẫu xác nhận lương của ngân hàng bidv
 
mẫu xác nhận thu nhập 3 tháng
 
đơn xin xác nhận mức lương
 
mẫu xác nhận lương nhân viên
 
mẫu xác nhận lương của ngân hàng vpbank
 
Mời bạn xem chi tiết:
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

 

Họ và tên:.................................................................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................................

Số CMND:................................................................................................................................................

Hiện đang làm việc tại:..........................................................................................................................

Địa chỉ công ty:.......................................................................................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................................................

Bộ phận:....................................................................... Chức vụ:...........................................................

Hợp đồng lao động   : o Thời vụ      o Thời hạn 1 năm  o Thời hạn 2 năm

         o Thời hạn 3 năm         o Không xác định thời hạn o Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......

Ngày vào làm việc: 20/09/......

Mức lương chính: ....................... VNĐ/ tháng             Trước thuế o  Sau thuế o

Thu nhập khác: ........................... VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng

                                                                                            Hà Nội, ngày ____ tháng ___ năm __

              Xác nhận của công ty                                                            Ký và ghi rõ họ tên

   Xác nhận các thông tin về chức vụ,

     thời gian làm việc và mức lương

               nêu trên là chính xác

 

Link download: Giấy xác nhận lương

Mẫu xác nhận lương 6 tháng gần nhất ; Mẫu sao kê bảng lương 3 tháng ; Đơn xin xác nhận lương và công tác ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn