GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu Hóa đơn bán hàng Hóa đơn lẻ

mẫu hóa đơn bán lẻ file excel
 
mẫu hoá đơn bán hàng thông thường
 
download mẫu hóa đơn bán lẻ a5
 
mẫu hóa đơn bán lẻ đẹp
 
download mẫu hoá đơn bán hàng thông thường
 
mẫu hóa đơn bán hàng đẹp
 
mẫu hóa đơn thanh toán nhà hàng
 
mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp
 
Mời bạn xem trực tiếp:
 

TÊN CỬA HÀNG

 HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Địa chỉ:
ĐT:

 Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)

         

Tên khách hàng: ...........................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................

         

TT

TÊN HÀNG

 SỐ LƯỢNG

 ĐƠN GIÁ

 THÀNH TIỀN

1

 

 

 

                      -  

2

 

 

 

                      -  

3

 

 

 

                      -  

4

 

 

 

                      -  

5

 

 

 

                      -  

6

 

 

 

                      -  

7

 

 

 

                      -  

8

 

 

 

                      -  

9

 

 

 

                      -  

10

 

 

 

                      -  

11

 

 

 

                      -  

12

 

 

 

                      -  

13

 

 

 

                      -  

14

 

 

 

                      -  

15

 

 

 

                      -  

TỔNG CỘNG

                -  

 

                      -  

         

Thành tiền (viết bằng chữ): ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

         
   

 Ngày ......... tháng ......... năm 20.........

KHÁCH HÀNG

 NGƯỜI BÁN HÀNG

 

Link download: Mẫu hoá đơn bán hàng

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Gian Paolo Vitale Associates
Công Ty TNHH Mtv Nông Dược Nam Sài Gòn
Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Medipharm

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn