trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10051

Mẫu số 01/BKNT Mẫu bảng kê nộp thuế 

 
Mẫu số 01/BKNT
 
tải mẫu 01/bknt theo thông tư 84/2016/tt-btc
 
mẫu số: 01/bknt (ban hành kèm theo thông tư số /2016/tt-btc của bộ tài chính)
 
mau so 01/bknt theo tt 84/2016
 
mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất 2016
 
mẫu số 01/bknt theo thông tư 84/2016
 
mẫu 01/bknt thông tư 84
 
bảng kê nộp thuế 2017
 
mẫu bảng kê nộp thuế theo thông tư 84
 
bảng kê nộp thuế theo thông tư 84/2016
 
mẫu số 01/bknt theo thông tư 84/2016
 
mẫu 01/bknt thông tư 84
 
mẫu 01/bknt thông tư 84/2016
 
bảng kê nộp thuế mẫu số 01/bknt theo thông tư 84
 
Xem mẫu chi tiết tại đây:
 

 

Mu số: 01/BKNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt        Chuyển Khoản 

Loại tiền:          VND        USD           Khác: ………...

Mã hiệu: ……………..

Số: …………………….

     

 

Người nộp thuế: …………………………………………………… Mã số thuế:....

Địa chỉ:.......................................................................................................................

…………………………………….. Quận/Huyện:……………………..  Tỉnh, TP:

Người nộp thay: ........................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

…………………………………….. Quận/Huyện:……………………..  Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN       TK tạm thu         TK thu hồi hoàn thuế GTGT 

vào tài Khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP: ...

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước      Thanh tra tài chính 

                                                               Thanh tra Chính phủ  Cơ quan có thẩm quyền khác 

Tên cơ quan quản lý thu: ..........................................................................................

STT

Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo/

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung Khoản nộp NSNN

S tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: .......................................................................................

...................................................................................................................................

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
Người thực hiện giao dịch

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

       

Link download: Mẫu bảng kê nộp thuế

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online74
Tổng xem1