trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:11201

Mẫu số 01/BKNT Mẫu bảng kê nộp thuế 

 
Mẫu số 01/BKNT
 
tải mẫu 01/bknt theo thông tư 84/2016/tt-btc
 
mẫu số: 01/bknt (ban hành kèm theo thông tư số /2016/tt-btc của bộ tài chính)
 
mau so 01/bknt theo tt 84/2016
 
mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất 2016
 
mẫu số 01/bknt theo thông tư 84/2016
 
mẫu 01/bknt thông tư 84
 
bảng kê nộp thuế 2017
 
mẫu bảng kê nộp thuế theo thông tư 84
 
bảng kê nộp thuế theo thông tư 84/2016
 
mẫu số 01/bknt theo thông tư 84/2016
 
mẫu 01/bknt thông tư 84
 
mẫu 01/bknt thông tư 84/2016
 
bảng kê nộp thuế mẫu số 01/bknt theo thông tư 84
 
Xem mẫu chi tiết tại đây:
 

 

Mu số: 01/BKNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt        Chuyển Khoản 

Loại tiền:          VND        USD           Khác: ………...

Mã hiệu: ……………..

Số: …………………….

     

 

Người nộp thuế: …………………………………………………… Mã số thuế:....

Địa chỉ:.......................................................................................................................

…………………………………….. Quận/Huyện:……………………..  Tỉnh, TP:

Người nộp thay: ........................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

…………………………………….. Quận/Huyện:……………………..  Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN       TK tạm thu         TK thu hồi hoàn thuế GTGT 

vào tài Khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP: ...

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước      Thanh tra tài chính 

                                                               Thanh tra Chính phủ  Cơ quan có thẩm quyền khác 

Tên cơ quan quản lý thu: ..........................................................................................

STT

Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo/

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung Khoản nộp NSNN

S tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: .......................................................................................

...................................................................................................................................

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
Người thực hiện giao dịch

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

       

Link download: Mẫu bảng kê nộp thuế

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kinh nghiệm làm kế toán

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online44
Tổng xem1