trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 01 - TT mẫu phiếu thu TT133

Mẫu số 01 - TT mẫu phiếu thu TT133  mẫu phiếu thu theo thông tư 200 excel mẫu phiếu thu file excel mẫu phiếu thu mẫu số 01-tt

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:...................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Lý do nộp:.........................................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.............................................................................

.........................................................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.....................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:...............................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

mẫu phiếu thu mẫu số 01-tt

mẫu phiếu chi

mẫu phiếu thu excel

mẫu phiếu thu theo thông tư 200

mẫu phiếu thu theo TT133

mẫu phiếu thu file excel

mẫu phiếu thu theo thông tư 133

mẫu phiếu thu theo thông tư 200 excel

Bình luận

Bùi Hiền
2018-09-17 03:55:13

Nhóm mình có a chị nào làm kế toán công ty xây dựng không ạ. Cho e xin file excel làm phần thu chi và lên sổ cái sổ chi tiết từng công trình với ạ. E mới đi làm nên chưa biết làm thế nào. Mong các anh chị giúp em. E xin cảm ơn.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn