trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10397

Mẫu số 05-TT Giấy đề nghị thanh toán

 
mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200
 
mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel
 
mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2017
 
mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
 
mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản
 
mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133
 
mẫu giấy đề nghị tạm ứng
 
mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 19
 
cách viết giấy đề nghị thanh toán
 
giấy đề nghị thanh toán c37-hd
 
giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2016
 
Xem mẫu đề nghị thanh toán chi tiết:
 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 05 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ...tháng ...năm....

Kính gửi: ......................................................................................................

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán:.....................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):..........................................................................................................

nội dung thanh toán: .............................................................................................................

Số tiền: .................................................................. ( Viết bằng chữ): ...................................

(Kèm theo: ..................... chứng từ gốc)

 

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

Link download: Giấy đề nghị thanh toán

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Kinh nghiệm làm kế toán

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online48
Tổng xem1