trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 06 - TT mẫu biên lai thu tiền TT133

Mẫu số 06 - TT mẫu biên lai thu tiền TT133 download mẫu biên lai thu tiền học phí mẫu biên lai thu tiền học phí tiếng anh  mẫu biên lai thu tiền mới nhất

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 06 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. tháng….. năm….

Quyển số:….….….….

Số:….….….……….

Họ và tên người nộp:.........................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Nội dung thu:.....................................................................................................................

Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bằng chữ):............................................................

.........................................................................................................................................

 

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

 

biên lai thu tiền học phí

download mẫu biên lai thu tiền học phí

biên lai thu tiền theo thông tư 200

mẫu biên lai thu tiền mới nhất

biên lai thu tiền là gì

cách ghi biên lai thu tiền

mẫu biên lai thu tiền học phí tiếng anh

mẫu phiếu thu

Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Dịch vụ kế toán