trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 07 - TT Bảng kê vàng bạc kim khí đá quý TT133

Mẫu số 07 - TT Bảng kê vàng bạc kim khí đá quý TT133 mẫu 07 báo cáo tình hình sử dụng lao đông mẫu chuyển đổi kê khai từ tháng sang quý

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 07 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

(Đính kèm phiếu ……………………….
Ngày…… tháng…… năm………….)

Quyển số: …………….
Số:……………………..

 

STT

Tên, loại, qui cách phẩm chất

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

 

Ngày…… tháng…… năm……

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp (nhận)
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người kiểm nghiệm
(Ký, họ tên)

mẫu 07 mới nhất

mẫu 07/gtgt

cách điền mẫu 07/gtgt

mẫu đăng ký kê khai thuế gtgt theo quý

mẫu chuyển đổi kê khai từ tháng sang quý

mẫu 07 báo cáo tình hình sử dụng lao đông

chuyển kê khai từ tháng sang quý

điều kiện kê khai thuế gtgt theo tháng

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn