Mẫu số 07 - VT bảng phân bổ nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ TT133 

trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10068
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 07 - VT bảng phân bổ nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ TT133

Mẫu số 07 - VT bảng phân bổ nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ TT133 những dụng cụ vật liệu mau hỏng bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 07 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng…. năm….

Số: ……………

TT

Ghi Có các TK

Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)

Tài khoản 152

Tài khoản 153

Tài khoản 242

Giá hạch toán

Giá thực tế

Giá hạch toán

Giá thực tế

A

B

1

2

3

4

5

1

TK154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 - Giá thành sản xuất)

 

 

 

 

 

2

TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh

 

 

 

 

 

3

TK 242- Chi phí trả trước

 

 

 

 

 

4

………………………….

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng ....năm ....
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

mẫu số 07 – vt theo thông tư 200/2014/tt-btc

bảng kê công cụ dụng cụ

những dụng cụ vật liệu mau hỏng

lập bảng chi phí

bảng hạch toán chi phí

chi phí trả trước theo quyết định 48

bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200

 

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn